Virksomhedernes energiafgifter i 2021

Satserne ændrer sig ikke meget til næste år, men når det gælder elafgift, vil den nu ophævede sondring mellem energi til procesformål og energi til opvarmning og komfortkøling medføre en økonomisk og administrativ lettelse.

Folketinget har nu vedtaget det lovforslag, der udmønter dele af den politiske klimaaftale, og som ikke bare belønner virksomheder, der bruger elektricitet til at genere rumvarme, men som også betyder, at den hidtidige sondring mellem strøm, der bruges til procesformål henholdsvis til opvarmning og komfortkøling, for de fleste virksomheder er bortfaldet med virkning fra 1. januar 2021. 

Sondringen har betydet, at virksomhederne i 2020 har fået en mindre godtgørelse på 0,206 kr. pr. kWh for strøm til opvarmning og komfortkøling end for strøm til procesformål. Bortfaldet giver derfor virksomhederne en økonomisk gevinst på lige over 20.000 kr. for hver 100.000 kWh, der bruges til rumvarme, komfortkøling og elvandvarmere mv.

Liberale erhverv vil i yderligere to år kun få begrænset godtgørelse af elafgift for så vidt angår strøm til rumvarme og komfortkøling mv. Først fra 1. januar 2023 bliver de sidestillet med øvrige virksomheder på dette punkt.

Ordningen med, at forsyningsselskaberne skal fakturere virksomhederne for den energiafgift, der gælder for de enkelte energiarter, hvorefter virksomhederne kan få godtgjort det meste af afgiften via deres momsregnskab, er desværre ikke ændret.

 

Nye satser

De væsentligste af de nye satser kan i skemaform vises således:

Elafgift 2021

*For liberale erhverv gælder godtgørelsen for el – som nævnt ovenfor – kun for den elektricitet, der anvendes til rumvarme samt til opvarmning af varmt brugsvand og til komfortkøling. Altså ikke for elektricitet til drift af computere, maskiner mv. 

Der gælder særlige regler for godtgørelse for virksomheder indenfor landbruget og for virksomheder med særlige produktionsformer.

For god ordens skyld tilføjes, at indholdet af den politiske aftale om en grøn skattereform ikke får betydning for de ovenfor omtalte energiafgifter – og godtgørelsen for samme – i 2021. 

 

Opladning af elbiler

Ifølge den politiske aftale om grøn omstilling af vejtransporten vil den særlige ordning omkring godtgørelse til virksomheder af elafgift af elektricitet, der anvendes til opladning af elbiler blive forlænget, så den først udløber ved udgangen af 2030 og ikke ved udgangen af 2021. Ordningen betyder, at virksomhederne i visse situationer får godtgjort 99,5 % af den betalte afgift, hvis energiforbruget til opladningen måles særskilt.

Du kan læse mere om ordningen, herunder om de nærmere betingelser for at opnå den høje godtgørelse, i denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.