Energi & Forsyning artikel:

Mulighed for godtgørelse af elafgift til elbiler bevares i 2020-2021

31 januar 2020

John Baarup Sørensen, Consultant, Moms |

Fra den 1. januar 2020 kan virksomheder fortsat få størstedelen af elafgiften tilbage, som de betaler for elektricitet, der er anvendt til opladning af batterier/komponenter til eldrevne køretøjer. I det følgende vil betingelserne herfor blive nærmere belyst.

Baggrunden for den seneste lovændring, der blev færdigbehandlet i december 2019, trækker tråde tilbage til år 2010, og reglerne er løbende ændret flere gange. Seneste lovændring forlænger således den midlertidige særordning for godtgørelse af elafgift på elektricitet ved opladning af batterier til elbiler.

Reglerne giver således virksomheder adgang til at opnå godtgørelse for elafgifter ned til 0,4 øre/kWh - med andre ord kan man altså opnå tilbagebetaling for 99,5 % af de betalte elafgifter, når visse betingelser er opfyldte:

  1. Elforbrug vedrørende erhvervsmæssig opladning af batterier i registrerede elbiler
  2. Elforbrug til opladning af batterier på batteriskiftestationer
  3. El-ladestandere skal drives for virksomhedens regning og risiko
  4. Virksomheden skal være involveret i driften af el-ladestanderne
  5. Elforbruget skal måles i den enkelte el-ladestander og på batteriskiftestationer
  6. Elafgiftslovens øvrige bestemmelser om godtgørelse skal være opfyldte, dvs. ordningen omfatter ikke liberale erhverv.

Kravene til godtgørelse for elafgift i el-ladestandere er for nylig blevet præciseret af Skatterådet i SKM2020.12.SR. Spørgsmålet var, om ejendomsretten af en el-ladestander var afgørende for godtgørelse af elafgiften forbrugt i denne. Skatterådet afkræftede dette, hvorimod det var afgørende, hvem der havde driftsansvaret, herunder for hvis regning og risiko.

Gennem erhvervsmæssig opladning som serviceaktivitet får både privatpersoner, momsfrie virksomheder og liberale erhverv mulighed for at få deres elbiler opladet til procesafgiftssatsen på 0,4 øre/kWh.

Videre kan erhvervsvirksomheder, herunder både momspligtige og momsfrie virksomheder (ej liberale erhverv), opnå tilbagebetaling af elafgiften for elforbrug til opladning af deres egne biler, når elforbruget er målt, og øvrige almindelige betingelser for elafgiftsgodtgørelse er opfyldte, herunder fx fakturakrav, krav om betaling af afgiften, forbrugskriterier mv.

Har din virksomhed eldrevne køretøjer mv., eller overvejer I at investere i løsninger til sådanne, sidder BDO’s afgiftseksperter klar til at hjælpe om muligheden for godtgørelse.

Har du lyst til at vide mere? 

Kontakt os