Uberchaufførernes skattemæssige udfordringer

Skatterådet har i en ny afgørelse fastslået, at chaufførerne ikke kan undgå at betale skat af et beløb svarende til den bøde, som de er blevet dømt til at betale, men som Uber har betalt for dem.

Bøder er en privat udgift. Det gælder også, selvom man pådrager sig bøden i forbindelse med sit arbejde. Hvis din arbejdsgiver derfor betaler en bøde for dig, er du normalt skattepligtig af et beløb svarende til bøden. Det gælder, uanset om der er tale om fx en p-bøde, en fartbøde eller en bøde for overtrædelse af køre-/hviletidsreglerne som omtalt i denne artikel. En arbejdsgiver, der betaler en bøde for en ansat, vil til gengæld som udgangspunkt kunne fratrække udgiften, som et løntillæg. Bøder, som en virksomhed selv idømmes, kan derimod normalt aldrig fratrækkes i skatteregnskabet.

 

Uberchaufføren

Den netop offentliggjorte afgørelse er anonymiseret. Ud fra oplysningerne i afgørelsen er der imidlertid ikke megen tvivl om, at den omhandler en Uberchauffør.

Spørgsmålet i sagen var, hvorvidt chaufføren skulle betale skat af et beløb svarende til den bøde, som han var blevet dømt til at betale, og som Uber havde betalt for ham. 

Det fremgår ikke af afgørelsen, hvad bøden i det konkrete tilfælde udgjorde, men ifølge vores beregninger er der formentlig udstedt bøder for i alt 125 mio. kr., idet bøderne er fastsat 1:1 af kørselsindtægterne. Disse blev angiveligt fordelt mellem chaufførerne og Uber i forholdet 80/20. Ifølge denne pressemeddelelse fra Politiet betalte Uber i 2020 en bøde på 25 mio. kr. svarende til deres andel af indtjeningen. Den største bøde til de chauffører, der i sin tid fik prøvet deres sag ved Højesteret, udgjorde i underkanten af 500.000 kr. Hvis Uber har betalt alle chaufførbøderne, har de altså nok betalt 100 mio. kr. ud over deres egen bøde.

I sagen for Skatterådet argumenterede chaufføren for, at det ikke skulle påvirke hans skatteansættelse, at Uber havde betalt hans bøde. Dette begrundede han blandt andet med, at det var Uber, der havde overtrådt lovgivningen, og som havde opfordret ham til at køre som chauffør. Han henviste også til, at Uber havde betalt bøden direkte til Politiet udenom ham, og at han havde betalt skat af de indtægter, som bøden svarede til.

Skatterådet fastslog imidlertid, at chaufføren var skattepligtig af et beløb, svarende til den af Uber betalte bøde, idet der var tale om dækning af en privat udgift. Rådet henviste i denne forbindelse til den mangeårige praksis på området.

 

Kommentar 

Vi har ingen kendskab til, hvorvidt Uber også vil holde chaufførerne skadesløse i forhold til de skattekrav, som nu afløser bødekravene. For at gøre dette, skal Uber dog i givet fald udbetale et beløb, som efter skat er tilstrækkelig til at dække skattekravet. En kompensation til dækning af et skattebeløb er nemlig normalt også skattepligtigt. Hvis bøderne til chaufførerne beløber sig til 100 mio. kr., vil Uber dermed nok skulle udbetale et beløb af nogenlunde tilsvarende størrelse for at dække den afledte skatteregning.

Ender det sådan, vil det for statskassen betyde en samlet indtægt på måske op mod 200 mio. kr. fordelt med 125 mio. kr. i bøder, 50 mio. kr. i skat af en kompensation fra Uber til dækning af bødeskatten samt 25 mio. kr. i indkomstskat fra chaufførerne af deres indtjening ved kørsel fra Uber. Hvis politiet havde haft mulighed for at konfiskere chaufførernes indtjening i stedet for at give dem en bøde af samme størrelse, ville chaufførerne ikke skulle have betalt skat af de penge, som de tjente, idet der normalt gives fradrag for indkomst, der konfiskeres.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.