Ordningen med skattefrie gavekort er til genovervejelse

Det vil være en stor hjælp til oplevelsesøkonomien, hvis ordningen med skattefrie gavekort forlænges, men det ville være endnu bedre, hvis vi fik samme regler som i Norge, når det gælder gavekort fra arbejdsgivere.

Med det formål at understøtte den coronaramte oplevelsesøkonomi, herunder restauranter og hoteller, vedtog Folketinget tilbage i marts måned en ordning, der giver arbejdsgivere mulighed for at overrække deres medarbejdere et eller flere gavekort til en samlet værdi på op til 1.200 kr., som de ikke skal betale skat af. Ordningen omfatter kun gavekort, der kan anvendes til køb af mad og drikke, til køb af overnatning eller til køb af oplevelser, og den gælder endvidere kun for gavekort, der gives i 2021. Se mere om reglerne i denne artikel.

Oprindelig forventede Skatteministeriet, at omkring 1,1 mio. danskere ville få et gavekort af deres arbejdsgiver til en gennemsnitlig værdi af 700 kr. Det ville betyde udstedelse af gavekort for mere end 750 mio. kr. Sådan er det imidlertid næppe gået. Brancheorganisationen for Danmarks Restauranter og Caféer (DRC) oplyser, at de siden maj har solgt gavekort for 30 mio. kr., mens Horesta først nu er begyndt at markedsføre deres gavekort, fordi de har afventet en tilladelse fra Finanstilsynet. Det tager tid at få infrastrukturen til understøttelse af den slags tiltag på plads. Det samme gælder udfordringen med at få gjort især mindre og mellemstore virksomheder opmærksomme på muligheden. 

 

Udsigt til genovervejelse af reglerne

DRC har for nylig rettet henvendelse til flere ministre og til medlemmerne af Folketingets skatteudvalg med et forslag om en forlængelse eller en permanentgørelse af ordningen, fordi det fulde potentiale ved ordningen langt fra er udnyttet, og fordi branchens coronaskabte problemer langt fra er overvundet. Næste år skal de fx tilbagebetale moms- og A-skattelån med meget store beløb, hvilket utvivlsomt bliver en udfordring for mange restauranter, hoteller og forlystelsesparker m.fl. En forlængelse af ordningen med skattefrie gavekort vil kunne give disse virksomheder penge til at betale lån tilbage med.

Også i BDO ser vi gerne reglerne forlænget, om end vi dog endnu hellere ser, at reglerne for gaver fra arbejdsgivere ændres, så de matcher de norske regler. Det vil nemlig en gang for alle gøre en ende på det regelhelvede, som danske virksomheder groft sagt er underlagt, når det gælder gaver til medarbejdere. I Norge er gaver fra arbejdsgivere skattefrie, hvis de på årsbasis ikke overstiger et beløb på 5.000 NOK (knap 3.700 DKK) og gives som naturalier. Gavekort, der ikke kan ombyttes til kontanter, sidestilles i denne forbindelse med naturalier. Sådan er det kun i Danmark qua de midlertidige regler. Udgangspunktet er, at gavekort jævnføres med kontanter. Dette kan illustreres med en helt ny afgørelse fra Landsskatteretten, hvor en kommune blev pålagt at lønindberette gavekort med en pålydende værdi af 150 kr., som var givet til 2.200 ansatte. En afgørelse, der i vores øjne fint illustrerer behovet for en ændring af reglerne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.