Guide til de nye regler om skattefrie gavekort

Her får du overblik over, hvad de nye regler går ud på, herunder hvem gavekortene må gives til, hvad de må bruges til, hvad de skal lyde på, og hvornår de skal være brugt. Tilmeld dig vores webinar, hvis du vil vide mere.

Folketinget har nu vedtaget det lovforslag, der gør det muligt for både offentlige og private arbejdsgivere at give skattefrie gavekort til deres medarbejdere for at påskønne deres indsats under coronakrisen eller i al almindelighed, men måske også for at støtte især restauranter og kulturliv i lokalområdet. Loven er trådt i kraft med det samme.

 

Persongruppen

Der kan kun gives skattefrie gavekort til personer, der er ansatte. Gavekort, der gives til konsulenter, honorarmodtagere, praktikanter, tidligere ansatte, bestyrelsesmedlemmer m.fl., er således ikke omfattet af ordningen og vil altid være skattepligtige.

 

Beløbet

Reglerne gælder for gavekort op til et beløb på 1.200 kr. Indenfor denne beløbsgrænse kan arbejdsgiverne frit bestemme, hvor stort et beløb gavekortet skal lyde på, ligesom der gerne må gives gavekort ad flere omgange, hvis bare det samlede beløb ikke overstiger beløbsgrænsen. I større virksomheder er der således intet til hinder for, at den øverste ledelse med det samme kan give et gavekort på fx 500 kr. til en ting, mens den lokale ledelse senere giver et gavekort af tilsvarende størrelse til en anden ting.

 

Anvendelsesmuligheder

Reglerne gælder kun for gavekort, der kan anvendes til betaling for en eller flere af følgende specifikke ydelser:

  • Køb af mad og drikke. Det vil sige gavekort til fx restauranter, caféer, burgerbarer og pizzeriaer. Det er et krav, at spisestedets primære omsætning kommer fra siddende gæster.
  • Køb af overnatning. Altså gavekort til fx hoteller, kroer, feriecentre, campingpladser samt sommerhus- og rejsebureauer.
  • Køb af oplevelser. Det omfatter fx gavekort til forlystelsesparker, teatre, koncertsteder, musikfestivaler, biografer, museer, cirkus, zoologiske haver samt sportsarrangementer af enhver art, herunder fodbold- og håndboldkampe.

Reglerne betyder, at der ikke vil kunne gives skattefrie gavekort, hvis disse købes hos en handelsstands- eller centerforening til brug blandt alle dennes medlemmer, da gavekortet i så fald også vil kunne anvendes til køb i fx en tøjforretning eller hos en isenkræmmer. 

 

Definition på et gavekort

Ved et gavekort forstås et elektronisk eller fysisk tilgodebevis. En arbejdsgiver kan altså ikke give en medarbejder 1.000 kr. i hånden til at gå i byen for, selvom medarbejderen efterfølgende vender retur med regninger fra fx en restaurant mindst på beløbet.

 

Udløb

Ordningen gælder kun for gavekort, der gives til de ansatte i kalenderåret 2021. Det er ikke et krav, at gavekortene skal være udnyttet inden årets udløb.

 

Indberetning

Arbejdsgivere skal ikke foretage indberetning til Skattestyrelsen om givne gavekort.

 

Gratis webinar

Vil du vide mere om de nye regler, så tilmeld dig vores gratis webinar, som vi afholder fredag den 9. april 2021, kl. 09.00. Du kan tilmelde dig her.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.