Momsmæssig fællesregistrering

Det kan medføre betydelige administrative lettelser at lade fx koncernforbundne selskaber fællesregistrere for moms, og i nogle tilfælde kan det faktisk også føre til en reduktion af den samlede momsregning.

Ifølge oplysninger fra Skattestyrelsen findes der i øjeblikket 3.238 momspligtige virksomheder, som betaler deres moms gennem en anden virksomhed – typisk et koncernforbundet selskab. Et udslag af, at flere selvstændige momspligtige virksomheder på visse betingelser kan blive registreret under ét, hvis de anmoder om det.

Fordelen ved fællesregistrering består i første række i, at det typisk medfører en administrativ lettelse for de omhandlende virksomheder, fordi indberetning og betaling af moms kan samles ét sted. Hertil kommer, at interne leverancer af varer og ydelser mellem fællesregistrerede virksomheder ikke skal faktureres med moms.

En fællesregistrering kan dog også medføre en reduktion af det samlede momstilsvar. Det vil især være tilfældet, hvor der er enheder, som kun har begrænset eller ingen fradrag for deres købsmoms. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der ikke kan opnås tilladelse til fællesregistrering, hvis denne kun søges for at reducere den samlede momsbelastning. Se i denne forbindelse denne tidligere artikel om fællesregistrering i ejendomskoncerner.

 

De nærmere vilkår

Det er ikke et krav, at alle selskaber i en koncern lader sig omfatte af en fællesregistrering. Det er op til virksomhederne selv at beslutte, hvilke enheder der skal med. Blot må det altså ikke kun være en mulig besparelse på den samlede moms, der er afgørende for, hvor mange der inddrages i en fællesregistrering.

Der gælder en række krav til udformningen af ansøgningen om tilladelse til fællesregistrering. Det skal fx fremgå, hvilket af selskaberne der skal afregne den samlede moms, og ansøgningen skal være underskrevet af en for dette selskab tegningsberettiget person.

Alle enheder, der indgår i en fællesregistrering, hæfter solidarisk for den samlede moms. Helt på samme måde som det kendes fra skatteområdet, hvor sambeskattede selskaber hæfter solidarisk for indkomstskatten. 

Selskaber omfattet af en fællesregistrering skal naturligvis fortsat iagttage de generelle regnskabs- og fakturakrav, men i princippet er det kun den afregnende enhed, der skal opfylde de generelle forpligtelser i momsloven.

De selskaber, der ikke selv afregner moms, må selv bestemme, om de, fx ved EU-handel, fortsat vil bruge deres eget momsnummer – som de bevarer uanset fællesregistreringen – på deres fakturaer, eller om de vil bruge momsnummeret for den afregnende enhed. En udenlandsk leverandør kan fortsat validere individuelle momsnumre i VIES.

 

Vi kan hjælpe

Ønsker du en vurdering af, hvorvidt en fællesregistrering kan være interessant i jeres virksomhed og/eller hjælp til at udfærdige en ansøgning herom til Skattestyrelsen, er du velkommen til at kontakte os. Vi har momseksperter i alle landets regioner. De kender reglerne i detaljer og kan hurtigt vurdere, om der kan være noget i det for jer, ligesom de har gode kontakter hos Skattestyrelsen og derfor nemt kan få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.