Gør klar til de nye momsregler for e-handel i EU

De nye regler retter sig mod virksomheder med fjernsalg af varer til privatpersoner i andre EU-lande. De kan fra den 1. juli 2021 blive omfattet af en særlig OSS-ordning og slippe for momsregistrering i andre EU-lande.

Selvom der er ca. tre måneder, til de nye regler træder i kraft, så er det ikke spor for tidligt, at de berørte virksomheder begynder på forarbejdet, herunder afdækker hvor, hvornår og hvordan moms fremadrettet skal afregnes, ligesom der kan blive tale om justering af hjemmeside, opsætning af konti i bogholderiet og anvendelse af momskoder.

 

Fjernsalg af varer 

Hidtil har danske virksomheder med fjernsalg af varer til private og andre ikke-registreringspligtige skullet lade sig momsregistrere – og betale moms – i alle de lande indenfor EU, hvortil de har solgt varer, hvis deres salg har oversteget det enkelte lands grænse for fjernsalg. En grænse, som har varieret mellem 25.000 EUR og 100.000 EUR. 

Med virkning fra den 1. juli 2021 indføres en fælles beløbsgrænse for fjernsalg på kun 10.000 EUR, og den gælder tilmed for det samlede salg til private mv. indenfor hele EU – altså uden hensyntagen til, hvor EU-kunderne er bosat. 

Isoleret set er ændringen derfor en stramning, fordi virksomhederne nu i princippet vil skulle momsregistres i alle de EU-lande, hvortil de sælger, men da den særlige MOSS-ordning samtidig udvides til også at omfatte fjernsalg af varer, opnår virksomhederne på sigt en administrativ lettelse. Enkelte får måske også en økonomisk gevinst. Det gælder de virksomheder, der hidtil har afregnet 25 % dansk moms af deres salg, fordi de ikke har oversteget den lokale grænse for fjernsalg. Det vil de nok gøre nu, og da momssatsen i mange lande er lavere end i Danmark, kan det måske give rum for en højere avance. 

 

Fra MOSS (Mini One Stop Shop) til OSS (One Stop Shop)

Ordningen indebærer, at virksomheder med salg til andre EU-lande ikke behøver at lade sig momsregistrere i disse, men kan nøjes med at registrere sig i OSS-ordningen i deres hjemland. De skal stadig anvende de momssatser, der gælder for det land, hvor kunden er hjemmehørende, men i Danmark afregnes hele den udenlandske moms til Skattestyrelsen, som herefter sender pengene videre til de enkelte lande.

Ordningen har hidtil kun omfattet elektronisk leverede ydelser og enkelte andre særydelser, men udvides fra den 1. juli 2021 til også at omfatte fjernsalg af varer til private og andre ikke-registreringspligtige. Navnet ændres samtidig fra MOSS- til OSS-ordningen.

De virksomheder med fjernsalg af varer, som ønsker at anvende ordningen, skal derfor nu tilmelde sig denne hos Skattestyrelsen via en særskilt anmodning. Samtidig skal de afregistrere sig i de EU-lande, hvor de hidtil har været momsregistrerede, hvis de ikke har andre registreringspligtige aktiviteter dér.

En anden fordel ved at tilmelde sig OSS-ordningen er, at virksomhederne kan benytte de danske fakturaregler i forhold til kunder i andre EU-lande. Til gengæld underlægges virksomhederne selvsagt en forpligtelse til overfor Skattestyrelsen at føre regnskab over dette salg samt til kvartalsvis at indsende en afgiftsangivelse og afregne den hos kunderne opkrævede moms.

 

Tilmeld dig vores webinar om de nye regler

Hvis du vil vide mere om de nye regler, herunder ikke mindst, hvordan overgangen til anvendelse af OSS-ordningen i praksis håndteres bedst, kan du tilmelde dig et webinar, som vi holder mandag den 12. april 2021, kl. 09:00, og som du kan læse mere om her.