Moms af udgifter til salgsfremmende foranstaltninger

En større restaurationskæde har ved Landsskatteretten fået medhold i, at den ikke skal betale udtagningsmoms, bare fordi den under visse betingelser tilbyder gratis dessert til klubmedlemmers fødselsdagsselskaber.

Virksomheder har ikke fradrag for moms af udgifter til indkøb af gaver. Hvis en virksomhed derfor – som et udslag af gavmildhed – forærer en vare eller ydelse til en kunde, skal den betale udtagningsmoms med 25 % af varens værdi (købspris) på udtagningstidspunktet til regulering af fradraget for købsmomsen.

Umiddelbart skulle man tro, at reglens praktiske betydning var beskeden, fordi det er sjældent forekommende, at virksomheder forærer noget væk, som et udslag af gavmildhed. Selvom der ofte reklameres for ”gaver”, så ved kunderne godt, at gaven alene gives for at fremme salget og derfor reelt er udtryk for en rabat. Alligevel ser vi af og til sager, hvor Skattestyrelsen gør gældende, at der skal betales udtagningsmoms, jf. denne netop offentliggjorte kendelse fra Landsskatteretten.


Den populære medlemsklub  

Sagen handlede om en restaurationskæde, der havde en medlemsklub, som alle og enhver kunne blive medlem af, og hvor medlemskabet var gratis. Medlemmer af klubben fik økonomiske fordele på tre områder. 

For det første optjente de 10 kr. i rabatpoint for hver 100 kr., som de købte for i restauranten. Rabatpointene kunne anvendes som betalingsmiddel i op til seks måneder efter optjeningen. For det andet kunne børn af klubmedlemmer spise gratis om søndagen, hvis en voksen bare købte en hovedret. For det tredje kunne et klubmedlem få gratis dessert til både sig selv og sit selskab, hvis medlemmet besøgte en af kædens restauranter i en periode fra en uge før og indtil en uge efter medlemmets fødselsdag, men kun ved samtidig køb af hovedret.

Af de tre medlemsfordele var det især den sidstnævnte med gratis dessert til fødselsdagsselskaber, som var et hit. Kædens omkostninger ved ordningerne udgjorde således i årene 2013, 2014 og 2015 i alt følgende beløb:
 

Ordning

Beløb

Rabatpoint

369.615 kr.

Gratis mad til børn

504.652 kr.

Gratis desserter til fødselsdagsselskaber

2.113.490 kr.

 

2.987.757 kr.

 

Skattestyrelsen havde oprindelig krævet, at der skulle betales udtagningsmoms med 25 % af de samlede omkostninger eller med 746.940 kr., men denne afgørelse blev tilsidesat af Landsskatteretten, som fastslog, at der var tale om salgsfremmende foranstaltninger, og at ydelserne ikke var udtryk for gaver.
 

Kommentar

Det mest bemærkelsesværdige ved sagen er, at det tog virksomheden mere end 4 år og 3 måneder at få sagen afgjort ved Landsskatteretten, og at Skattestyrelsen undervejs skiftede mening og faktisk endte med at være enig i, at deres egen afgørelse var forkert. Sådan går det imidlertid ikke altid, jf. denne artikel. Vi anbefaler derfor, at virksomheder generelt udviser forsigtighed med at bruge begreber som ”gave” og ”gratis” i markedsføringsmaterialer og i opslag på de sociale medier, hvis de vil undgå diskussioner med Skattestyrelsen om deres momsfradrag.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.