Lejeres adgang til godtgørelse af elafgift

Erhvervslejere, der betaler for deres strømforbrug til udlejeren, har mulighed for at få godtgjort afgiften af deres elforbrug, men det forudsætter, at de modtager en opgørelse fra udlejeren med bestemte oplysninger.

Bortset fra liberale erhverv kan momsregistrerede virksomheder normalt via deres momsregnskab få godtgjort næsten hele den elafgift, som de betaler til deres energileverandør. Det gælder, uanset om der er tale om elektricitet til procesformål eller til rumvarme, komfortkøling og varmt vand. Læs eventuelt mere om de generelle regler for godtgørelse af energiafgifter i 2021 i denne artikel.

Muligheden for godtgørelse gælder kun for elektricitet, der anvendes i egen virksomhed. En virksomhed, der udlejer eller fremlejer en del af sin egen ejendom eller eget lejemål, kan således ikke få godtgjort afgift af den elektricitet, der forbruges af lejeren. Heller ikke, selvom det er aftalt, at huslejen også dækker lejerens elforbrug.

Til gengæld har lejeren mulighed for selv at få godtgjort sin egen andel af elafgiften. Dette kan ske på én af to måder. Enten ved, at der for de lejede lokaler opsættes en særskilt afregningsmåler af elleverandøren, således at lejeren kan indkøbe elektricitet for egen regning. Eller ved, at udlejeren – enten via faktura eller særskilt opgørelse – oplyser lejeren om dennes del af energiforbruget. Efter afgiftslovgivningen er udlejer faktisk forpligtet til mindst én gang årligt at afgive sådanne oplysninger til lejeren.

Fordelingen af energiforbruget kan enten ske ved måling ifølge en bimåler, eller ved en konkret aftale mellem udlejer og lejer om en fordelingsmetode eller om, hvor stort et antal kWh, som lejeren betaler for via huslejen.

 

Opgørelse til lejer

For at lejer skal kunne få godtgjort elafgift, skal udlejer fremsende en faktura eller en opgørelse på den elektricitet, som lejeren skal betale, og hvor den afgift, som lejeren altså i det væsentlige kan få godtgjort – er særskilt specificeret. Vi anbefaler, at det både af huslejeaftalen og af fakturaen eller opgørelsen af elektriciteten fremgår, at lejer er en momsregistreret virksomhed, og at dennes CVR- eller SE-nummer anføres.

 

Fællesarealer 

I mange lejeforhold er der lokaler, som både udlejer og lejer råder over eller har adgang til. Også når det gælder muligheden for godtgørelse af elafgift for den elektricitet, der kan henføres til fællesarealer, beror dette på parternes aftale. Hvis der ikke sker viderefakturering til lejer, vil udlejer på særlige betingelser have mulighed for godtgørelse.

Som eksempler på fællesarealer kan nævnes:

  • Indkøbscentres gangarealer og toiletter.
  • Fællesdomicilers reception, mødelokaler, kantine og teknikrum.
  • Kontorhoteller, hvor der blot lejes et skrivebord.
  • Lagerhoteller, hvor der lejes en reol eller lignende.

 

Fokusområde hos Skattestyrelsen

Skattemyndighederne er meget fokuseret på overholdelse af de formelle regler. Manglende overholdelse af disse anses i nogle tilfælde for groft uagtsomt, hvilket giver myndighederne mulighed for at regulere op til ti år tilbage i tid. Det gælder både i forhold til den virksomhed, som har fået godtgjort elafgift af elektricitet, der er forbrugt af en lejer, og for den lejer, som har foretaget fradrag for elafgift, men som ikke har en opgørelse fra udlejer med det ovenfor beskrevne indhold.


Har du spørgsmål til - eller vil du vide mere om godtgørelsen af elafgiften, er du velkommen til at tage fat i vores afgiftspecialister. 

Kontakt os 
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.