Selskabers acontoskat i 2021

Kun selskaber, der betaler negativ rente i banken, har fordel af at indbetale frivillig acontoskat i marts, men de kan til gengæld gøre det i stor stil. Muligheden for en kreditsaldo på skattekontoen er forlænget til 1. juni 2022. 

Selskaber betaler som udgangspunkt tvungen acontoskat hvert år den 20. marts og 20. november. De tvungne rater beregnes af Skattestyrelsen. I år på baggrund af selskabernes skattebetaling for indkomstårene 2017, 2018 og 2019.

De tvungne rater kan efter selskabernes eget frie valg suppleres med frivillige indbetalinger af acontoskat, sådan at de undgår at skulle betale et ikke fradragsberettiget restskattetillæg, der for indkomståret 2020 udgør 4,4 %, og som nok bliver af samme størrelse for indkomståret 2021. De frivillige indbetalinger kan i givet fald ske samtidig med de ordinære rater i marts eller november eller vente til den 1. februar 2022. 

Muligheden for frivillige indbetalinger bruges i vidt omfang. Faktisk indbetales størstedelen af selskabsskatten som frivillig acontoskat. I mange år har det været nogenlunde fast, at omkring 25 % af de samlede frivillige indbetalinger skete i marts måned, mens omkring 65 % blev foretaget i november. Kun lige over 10 % har været foretaget i februar. Denne fordeling ændrede sig imidlertid markant sidste år, hvilket fremgår af nedenstående tabel:

Selskabers acontoskat i 2021

Der er næppe tvivl om, at den markante nedgang i de frivillige indbetalinger i marts måned 2020 skyldes den usikkerhed, som på daværende tidspunkt herskede efter udbruddet af covid-19. Derimod er det umiddelbart svært at forstå de store indbetalinger i februar 2021, da de pågældende selskaber alt andet lige nok ville have haft større fordel ved at indbetale pengene i november 2020. Måske har mange dengang været i tvivl om, hvor årsresultatet ville ende. Summen af de frivillige indbetalinger i det seneste år synes i øvrigt at indikere, at ganske mange virksomheder har haft et godt 2020 uanset pandemien.

 

Renteovervejelser

Hvorvidt det kan betale sig at betale frivillig acontoskat, beror i første række på forholdet mellem selskabets lånerente og den rente, der skal betales til Skattestyrelsen i form af restskattetillæg, men der må også henses til de mulige tillæg, som skal betales i tilknytning til frivillige indbetalinger. Det kan du læse mere om i denne publikation.

Essensen af det med renteovervejelserne kan sammenfattes således:

  • Selskaber med overskudslikviditet, hvoraf der betales negativ rente, bør indbetale al skat i marts og har i øvrigt mulighed for at hæve udbetalingsgrænsen på deres skattekonto. Denne mulighed gælder nu helt frem til den 1. juni 2022, jf. et nyligt vedtaget lovforslag.
  • Selskaber, der skal låne til skattebetalingen ved træk på en kassekredit eller lignende, har i ingen tilfælde fordel ved at indbetale frivillig acontoskat i marts.
  • Selskaber, der skal låne til skattebetalingen og som betaler op til 5,6 % p.a. i rente før skat, bør indbetale i november.
  • Selskaber med en lånerente på over 5,6 % har ingen fordel ved at indbetale frivillig acontoskat overhovedet. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.