Ingen skattefradrag for bøder

Det er almindeligvis udelukket, at virksomheder kan få fradrag for bøder, som de bliver pålagt af en offentlig myndighed. Betaler en virksomhed en bøde, som en ansat er blevet pålagt under sit arbejde, anses det for et løntillæg.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsendte for nylig en pressemeddelelse om, at en virksomhed, der producerer tøj, møbler og andre artikler til børn, havde accepteret en bøde på 1,8 mio. kr. for at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser ved at have forsøgt at få en forhandler til at holde sig til den vejledende udsalgspris uden at give rabatter. En ledende medarbejder i virksomheden havde samtidig accepteret en personlig bøde på 100.000 kr. for sin rolle i sagen.

Sagen er ikke enestående. Ganske mange offentlige myndigheder kan efterhånden udskrive bøder af betydelig størrelse. Det gælder fx Datatilsynet, som kan give endog meget store bøder for selv mindre alvorlige overtrædelser af GDPR-reglerne. Og på transportområdet udskrives der jævnligt bøder for overtrædelse af blandt andet køre- og hviletidsreglerne – både til chauffører og vognmænd.

 

Skattereglerne

Praksis er ganske klar. Udgifter til bøder anses normalt aldrig for fradragsberettigede, hverken som driftsudgifter eller som et driftstab. Det gælder, selvom en bøde er nært forbundet med en given indkomst. En vognmand kan således ikke fradrage en bøde for at have kørt med overlæs, uanset at bøden er fastsat ud fra den fortjeneste, der er opnået ved den ulovlige kørsel, og som der er betalt skat af. 
 
Den manglende fradragsret omfatter ikke kun den betalte bøde, men også de med sagen forbundne omkostninger, herunder udgifter til egen advokat, idet sådanne udgifter almindeligvis vil skulle behandles på samme måde som selve bøden. Momsen af advokatregningen vil dog normalt kunne fradrages som indgående moms.

 

Bøder til medarbejdere

Når en ansat pålægges en bøde i forbindelse med sit arbejde, hænder det jævnligt, at arbejdsgiveren tilbyder at betale ikke bare bøden, men også eventuelle sagsomkostninger. En sådan betaling anses for et løntillæg, jf. denne artikel om en Uber-chauffør. Det betyder, at virksomheden har fradrag for udgiften som en lønudgift, og at medarbejderen er skattepligtig af et tilsvarende beløb. 

Hvis virksomheden ”bare” betaler bøden, ender medarbejderen derfor med en skatteregning. For at holde medarbejderen helt skadesløs, skal virksomheden således udbetale et beløb, der efter skat er tilstrækkeligt til at dække både bøden og sagsomkostningerne. Er der fx tale om en bøde på 100.000 kr. og sagsomkostninger på 25.000 kr., vil virksomheden dermed skulle udbetale et beløb i størrelsesordenen 285.000 kr., hvis medarbejderen betaler topskat, for at friholde denne. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.