Husk håndværkerfradraget på årsopgørelsen

Nogle har allerede indberettet deres håndværkerfradrag for 2020, og mange flere vil givetvis gøre det, når Skattestyrelsen snart åbner for adgangen til årsopgørelsen. Enkelte får det aldrig gjort. 

For indkomståret 2019 var der mere end 480.000 danskere, der gjorde brug af reglerne om håndværkerfradrag. Flest i Nordjylland og færrest i Region Hovedstaden, hvor det gennemsnitlige fradrag til gengæld var langt det største, nemlig ca. 7.000 kr. pr. person. Det oplyste Skatteministeriet for nylig.

Der er næppe grund til at tro, at der er færre, som vil bruge reglerne på årsopgørelsen for 2020, og her i 2021 vil det sikkert stikke helt af, fordi Folketinget lige i øjeblikket behandler et lovforslag, der vil forbedre reglerne markant. Dels vil både fradraget for håndværksydelser og fradraget for serviceydelser – hjælp i hus og have – blive forhøjet til 25.000 kr. Dels fordi den såkaldte skatteværdi af servicefradraget bliver forhøjet fra ca. 26 % til ca. 35 %. Du kan læse mere om ændringen i denne artikel.

Forhøjelsen af skatteværdien for servicefradraget giver god mening, da der i de senere år har været en klar tendens i retning af, at flere og flere får fradrag for serviceydelser, mens færre får fradrag for håndværkerbistand. Det gennemsnitlige fradrag for håndværkerhjælp er dog større end det tilsvarende for hushjælp.

Selvom antallet af borgere, der gør brug af reglerne, nok kommer til at sætte rekord i år, så er det vores erfaring, at der hvert år er en del, der glemmer at få indtastet deres fradrag. Især hvis der er tale om mindre beløb. For udgifter afholdt i 2016 eller tidligere er løbet kørt. 2017 er p.t. det ældste år, hvor skatteansættelsen kan genoptages, hvis man har glemt et håndværkerfradrag.

 

Mange fejl

Håndværkerfradraget er et af de tre fradrag, hvor Skattestyrelsen oftest finder fejl. De to andre er befordringsfradrag og rejsefradrag. Ved en kontrol af håndværkerfradrag for 2017 fandt styrelsen således fejl i hvert femte tilfælde. Det fremgår af denne rapport.

Styrelsen oplyser ikke nærmere om arten af fejlene, men det er nærliggende at tro, at mange glemmer, at det kun er udgiften til arbejdsløn – og ikke også materialer – der kan fratrækkes, ligesom det kun er bestemte typer af håndværksarbejder, der giver ret til fradrag. Det sidste kan illustreres med en nylig afgørelse fra Landsskatteretten.

Sagen handlede om en mand, som i 2018 havde fået udført betydelige arbejder på sit hus samt lavet en tilbygning til dette. På det gamle hus var ydervæggene blevet isoleret, ligesom den eksisterende kloak var blevet renoveret. Selvom begge dele i princippet er på positivlisten, så fik manden ikke godkendt et fradrag på 12.000 kr., da han ikke kunne fremlægge specificerede fakturaer for de udførte arbejder. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.