Håndværkerfradrag: Sådan bliver de nye regler i 2021

Det samlede fradrag mere end fordobles, og skatteværdien af servicefradraget øges markant, men det er en engangsforestilling, idet forbedringerne kun gælder i 2021. 

Kort før jul offentliggjorde Skatteministeriet et udkast til det lovforslag, der skal udmønte den politiske aftale om et forbedret håndværkerfradrag i 2021.

Forbedringerne består dels i, at loftet for servicefradraget hæves fra 6.400 kr. til 25.000 kr., mens loftet for fradrag for håndværksydelser hæves fra 12.800 kr. til ligeledes 25.000 kr. – altså i alt 50.000 kr. Ægtefæller (og samlevere med fælles økonomi) har ret til hvert sit fradrag – dog ikke for den samme udgift – og kan derfor i 2021 tilsammen opnå fradrag for 100.000 kr. Det er uden betydning, hvem af dem der betaler regningerne.

Skatteværdien af servicefradraget – men ikke fradraget for håndværksydelser – øges samtidig fra ca. 26 % til ca. 35 %. Skatteværdien er udtryk for den reelle skattebesparelse, som du opnår via fradraget. Et servicefradrag på 15.000 kr. i 2021 giver således en faktisk skattebesparelse på ca. 5.200 kr. mod ellers ca. 3.900 kr. Betaler du en havemand 150 kr. i timen, dækker skatten altså ca. de 52 kr., så din faktiske udgift bliver 98 kr. pr. time.

 

Hushjælp

Servicefradraget dækker over udgifter til hjælp i egen bolig eller i sommerhuset og omfatter udgifter til:

  • Rengøringshjælp.
  • Vinduespudsning.
  • Børnepasning.
  • Havearbejde.

Du kan se en nærmere omtale af de enkelte arter på skat.dk.

Det er ikke en betingelse for fradrag, at du køber din hushjælp af en momsregistreret virksomhed. Køber du hjælpen af en privatperson, skal denne imidlertid udfylde og underskrive en såkaldt serviceerklæring med oplysning om blandt andet navn, personnummer og kontonummer. Oplysningerne skal du bruge, når du indtaster dit fradrag og sikrer, at indkomsten automatisk kommer med på hjælperens årsopgørelse. Du kan læse mere om kravene til indholdet af serviceerklæringen her.

Forøgelsen af skatteværdien i 2021 sker rent teknisk ved, at dit fradrag på årsopgørelsen hæves til 135 % af din faktiske udgift. Har du udgifter til hushjælp på 10.000 kr., vil fradraget på årsopgørelsen derfor lyde på 13.500 kr. Du skal dog kun indberette din faktiske udgift, idet omregningen sker automatisk.

 

Håndværkerydelser

Det er fortsat kun arbejdslønnen inklusive moms, der berettiger til håndværkerfradrag, ligesom arten af de arbejder, der giver ret til fradrag, er uændret og omfatter:

  • Energibesparelser, herunder isolering af ydervægge, udskiftning af vinduer og døre.
  • Energiforsyning, herunder solceller, varmepumper og ventilation.
  • Klimasikring, herunder afløbsinstallationer og dræn.
  • Andre grønne ydelser, herunder udvendigt malerarbejde og afmontering af brændeovne.
  • Bredbånd og tyverisikring, herunder nedgravning og indskydning af kabler.

Du kan læse mere om, hvilke arbejder (positivlisten) der giver ret til fradrag, her.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.