Tilbagebetaling af ejendomsskat til dødsboer

Det er kun afsluttede dødsboer, der til sin tid ikke kompenseres for eventuelt for meget betalt ejendomsskat. Ægtefæller, der sidder i uskiftet bo, får derfor tilbagebetalt ejendomsskat, der er betalt af den førstafdøde ægtefælle.

Når de nye ejendomsvurderinger på et eller andet tidspunkt begynder at blive udsendt, starter også tilbagebetalingen af ejendomsskat til dem, der siden 2011 har betalt for meget ejendomsværdiskat og/eller kommunal grundskyld på grund af en for høj vurdering. Der vil formentlig blive tale om tilbagebetaling af et beløb i omegnen af 20 mia. kr., inklusive renter, hvis også kompensationen til ejere af erhvervsejendomme, herunder andelsboliger, indregnes. Tilbagebetalingen vil primært gå til boligejere i provinsen, jf. denne artikel.

Kompensationen sker både til nuværende og tidligere ejere af de ejendomme, der har været vurderet for højt. Der gælder dog den væsentlige undtagelse, at der ifølge ejendomsvurderingsloven ikke sker tilbagebetaling af ejendomsskat til afsluttede dødsboer. En undtagelse, der i takt med de gentagne udsættelser kommer til at omfatte flere og flere, idet der hvert år dør op mod 55.000 borgere, hvoraf mange ejer eller har ejet en ejendom.

 

En undtagelse til undtagelsen

Det forhold, at der ikke sker tilbagebetaling til afsluttede dødsboer betyder, at der på et tidspunkt måske vil kunne opstå en interesse i ikke at lukke dødsboer hurtigere end reglerne tilsiger. 

I et bo, der skiftes privat, kan skæringsdagen – og dermed afslutningen af boet – udskydes til etårsdagen for dødsfaldet. I boer, hvor der er udpeget en bobestyrer, skal boet som udgangspunkt være afsluttet senest to år efter dødsdagen. Skifteretten kan dog for sådanne boer forlænge fristen, hvis boets formueforhold er omfattende eller komplicerede.

Uafsluttede dødsboer omfatter også de tilfælde, hvor en ægtefælle hensidder i uskiftet bo. Dette forekommer ganske ofte, idet nok mere end 20 % af alle dødsboer overgår til uskiftet bo. I boer, hvor der kun er fællesbørn, sluttes angiveligt op mod 90 % som uskiftede boer.

Ægtefæller, der sidder i uskiftet bo, kan således se frem til at få tilbagebetalt ejendomsskat, der er betalt af den førstafdøde ægtefælle. Ifølge et lovforslag fra tidligere i år gælder dette dog ikke for ejendomsværdiskat for det skatteår – og kun dette – hvori ægtefællen afgår eller afgik ved døden, da det hidtil ikke har været muligt at finde en automatisk løsning, der kan håndtere udbetalingen for dette år. Ifølge lovforslaget undersøges der dog alternative muligheder, og der forventes lovgivet herom senere på året. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.