Seneste nyt om tilbagebetaling af ejendomsskat

Der er stadig udsigt til fest i provinsen, når Skattestyrelsen til næste år begynder at tilbagebetale for meget opkrævet ejendomsskat, men faktisk er 85.000 boligejere i al ubemærkethed gledet ud af ordningen.

Da skatteministeren i forrige uge holdt pressemøde om endnu en politisk aftale omkring boligbeskatningen, kom ordningen med tilbagebetaling af ejendomsskat til de boligejere, som har betalt for meget i skat, hurtigt i fokus. Skatteministeriet har nemlig udviklet en model, hvor man kommune for kommune kan se, hvor store beløb ejerne kan forvente at få udbetalt, afhængig af om de bor i et billigt hus, et gennemsnitligt hus eller et dyrere hus.

Samlet set forventes det nu, at staten vil skulle tilbagebetale et beløb på omkring 13 mia. kr. (2020-niveau) til omkring 715.000 boligejere. Det er faktisk – hvad ministeren ikke oplyste noget om – en del mindre end det seneste skøn. Tilbage i oktober 2019 forventede Skatteministeriet således, at der ville skulle tilbagebetales ca. 14 mia. kr. (2019-niveau) til omkring 800.000 boligejere. Hele 85.000 boligejere er dermed gledet ud af tilbagebetalingsordningen i forhold til det seneste skøn, men det gennemsnitlige tilbagebetalingsbeløb er på grund af rentetilskrivning uændret ca. 18.000 kr. pr. ejendom. 

 

Hvem får pengene?

Tilbagebetalingsordningen er primært til glæde for boligejere i landkommuner. Der vil dog ikke være mange penge til dem, der bor i de dyrere huse. Ejerne af de billigere huse vil nok være dem, der forholdsmæssigt får flest penge tilbage, men af den samlede tilbagebetalingssum er det vores vurdering, at den største del vil tilgå dem, der bor i et gennemsnitligt hus alene af den grund, at den hustype må antages at være i overtal. For ejendomme, der har skiftet ejer i perioden 2011 - 2020, vil der ske tilbagebetaling til hver enkelt ejer i forhold til den periode, hvor denne har ejet ejendommen.

Top-5 over den forventede gennemsnitlige tilbagebetaling til ejere af et gennemsnitligt hus ser i øjeblikket sådan ud:

tilbagebetaling af ejendomsskat

De anførte tilbagebetalingsbeløb er i 2020-niveau. De endelige beløb bliver større, idet beløbene forrentes med en fast rente på 6,2 % pr. påbegyndt år. Det betyder, at det er bedre at få tilbagebetalt skat i starten af 2022 i stedet for i slutningen af 2021, da det giver et ekstra års rente. Der skal ikke betales skat af rentetillægget.

 

Sommerhuse

En del af det samlede tilbagebetalingsbeløb på de 14 mia. kr. vil tilgå ejere af fritidshuse, som også er omfattet af ordningen, men hvor stor en andel vides endnu ikke.

 

Andelsboliger

Andelsboliger har i vurderingsmæssig forstand status som erhvervsejendomme. For disse gælder også en tilbagebetalingsordning, men den træder først i kraft på et senere tidspunkt, og tilbagebetalingen vil til den tid ikke tilgå de enkelte andelshavere, men derimod andelsboligforeningerne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.