Syv gode råd om udbetaling af indefrosne feriepenge

Det er nok primært lønmodtagere født i 1970 eller tidligere, der mangler at beslutte sig for, om de vil have udbetalt deres indefrosne feriepenge. Hvorvidt det er en god idé at gøre det, afhænger af mange forhold.

Frem til og med tirsdag den 1. december 2020 kan der som bekendt ansøges om udbetaling af indefrosne feriemidler. Det har mange allerede gjort. Meget tyder på, at det er dem med de laveste indkomster, der har været hurtigst ude af starthullerne, hvilket ikke er overraskende. 

I løbet af den første lille uges tid blev der anmodet om udbetaling af omkring 38 mia. kr. af 1,74 mio. borgere. Det giver en gennemsnitlig udbetaling på i underkanten af 22.000 kr. før skat til hver. Dette svarer til en årsindkomst på små 300.000 kr., idet der udbetales et beløb svarende til 12,5 % af den ferieberettigede løn i perioden 1. september 2019 til den 31. marts 2020 – altså for en periode på syv måneder.  

Hvis alle ønsker deres feriepenge udbetalt, vil der ifølge ATP blive udbetalt næsten 60 mia. kr. Det kommer ikke til at ske, men der er givetvis stadig mange, som mangler at tage stilling til muligheden. De findes nok især i aldersgruppen fra 50 år og op efter.

 

Skatteovervejelser mv.

  1. Har du normalt ferie med løn, vil der ved udbetalingen blive trukket skat af bruttobeløbet med din aktuelle trækprocent. Både bruttobeløbet og den indeholdte kildeskat kommer automatisk med på din årsopgørelse for 2020.
  2. Betaler du topskat, eller kommer du som følge af udbetalingen af feriepenge til at gøre det, vil du kunne se frem til en restskat for 2020, hvis din forskudsansatte A-indkomst ikke kan rumme de udbetalte feriepenge. Din trækprocent er nemlig mindre end din marginalskatteprocent, jf. denne artikel
  3. Beder du ikke om udbetaling af feriepengene nu, vil de automatisk blive udbetalt i det år, hvori du når folkepensionsalderen. Hvis du betaler topskat nu, men ikke regner med at komme til at gøre det til den tid, vil det være mest optimalt at vente med udbetalingen. 
  4. At hæve pengene og indsætte dem på en pensionsordning vil næppe være interessant for ret mange. Indefrosne feriepenge forrentes også.
  5. Har du optaget et kviklån, eller har du en gammel skattegæld, så hæv pengene og få gælden nedbragt eller ud af verden. Det er dyr gæld.
  6. Vil du være en god samfundsborger, skal du hæve pengene og bruge dem. Fx til at købe en ny cykel, nye møbler eller til at spise ude hver fredag, så længe pengene rækker.
  7. Trænger dit hus til nye vinduer, kan du få dobbelt op ved at hæve feriepengene. Både penge til at betale hele eller dele af regningen med og håndværkerfradrag for arbejdslønnen. Det gælder naturligvis også andre typer af service- og håndværksydelser, som berettiger til håndværkerfradrag.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.