Status på lovgivningsfronten

Et nyt lovforslag giver bl.a. mindre og mellemstore virksomheder mulighed for at få et rentefrit lån. Grænsen for indeståender på skattekontoen forhøjes til 100 mia. kr. Lovforslaget om virksomhedsoverdragelser til fonde er udskudt. 

Målet med det nye lovforslag, som der på forhånd er flertal for, er med en vifte af tiltag at give yderligere likviditetshjælp til de mange virksomheder, som er så hårdt ramt af coronasituationen. Lovforslaget skal efter planen 3. behandles den 30. april 2020.

 

Rentefrie lån

Virksomheder, der betaler moms på halvårsbasis, får mulighed for at søge et rentefrit lån svarende til den moms, som de for nylig har betalt for andet halvår af 2019, mens virksomheder, der betaler moms på kvartalsbasis, kan søge et rentefrit lån svarende til deres momsbetaling for fjerde kvartal af 2019.

Endelig kan virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4 – herunder læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd, bedemænd og undervisere – søge om et rentefrit lån enten svarende til en fjerdedel af deres lønsumsafgift for 2019 eller til den foreløbigt fastsatte lønsumsafgift for første kvartal af 2020.

Fælles for de tre lånemuligheder gælder, at der skal ansøges om lånene senest mandag den 15. juni 2020, og at lånene så vidt muligt vil blive udbetalt inden for fem bankdage efter modtagelsen af anmodningen. Udbetalingen vil ske via skattekontoen. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021 ligeledes via skattekontoen. Vi forventer, at der åbnes for ansøgning straks efter vedtagelsen af lovforslaget.

For at begrænse statens risiko ved låneordningen vil der være en række virksomheder, herunder virksomheder med offentlig gæld, som ikke vil været berettiget til lån.

 

Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgift

For virksomheder, der er lønsumsafgiftspligtige efter metode 4, forlænges angivelsesfristen for andet kvartal af 2020 med seks uger fra den 15. juli 2020 til den 1. september 2020, mens angivelsesfristen for tredje kvartal forlænges med fire uger fra den 15. oktober 2020 til den 16. november 2020.

 

Fremrykket udbetaling af skattekredit

Virksomheder med et skattemæssigt underskud for 2019 vil – hvis de søger herom senest den 15. maj 2020 – kunne få udbetalt skatteværdien af den del af underskuddet, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter, allerede i løbet af juni måned i stedet for som normalt først i slutningen af november måned.

 

Forhøjelse af loftet på skattekontoen

For nylig blev loftet for virksomheders indestående på deres skattekonto forhøjet fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. Nu forhøjes loftet med virkning fra den 7. maj 2020 til astronomiske 100 mia. kr., ligesom perioden med det forhøjede loft forlænges fra den 30. november 2020 til den 1. april 2021. Forhøjelsen begrundes med et ønske om at friholde virksomheder med likviditetsoverskud for at skulle betale negative renter, men vil også mindske statens lånebehov. De enkelte virksomheder vil have mulighed for at få udbetalt positive indeståender efter behov.

 

Udskudte lovforslag

Regeringen har besluttet, at de verserende lovforslag dels om skattefrie virksomhedsoverdragelser til fonde og dels om CFC-regler samt skønsmæssige forhøjelser i transfer pricing-sager ikke skal færdigbehandles, men udskydes til næste folketingsår.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.