Skat ved hjemmearbejde

Hjemmearbejde er blevet det nye sort og vil i fremtiden være en almindelig måde at arbejde på for ganske mange. Det er der ikke taget højde for i skattereglerne. Fradrag for hjemmekontor er sjældent en mulighed.

Ifølge Danmarks Statistik arbejdede 40 % af alle beskæftigede – svarende til over 1 mio. lønmodtagere – hjemmefra i større eller mindre omfang under 2. kvartal 2020. Det var for langt de fleste en positiv oplevelse, og fremadrettet vil mange flere end tidligere jævnligt arbejde hjemmefra. Det giver anledning til mange spørgsmål om skat.  

 

1. Telefon og internet

Hvis du tager din arbejdstelefon med hjem, skal du betale skat af fri telefon, medmindre du ikke bruger den privat og underskriver en tro og love-erklæring herom, jf. denne artikel. Værdien af fri telefon er for 2020 fastsat til 2.900 kr. Det betyder en årlig merskat på ca. 1.200 kr., hvis du ikke betaler topskat. Gør du det, stiger skatten til omkring 1.600 kr.

Hvis arbejdsgiveren i stedet for at betale for din telefon giver dig en kontant telefongodtgørelse, skal du betale skat af denne, fordi godtgørelsen anses for et løntillæg. Du vil i princippet kunne fratrække en del af dine udgifter på årsopgørelsen, men fradraget gives kun for den del, der sammen med øvrige lønmodtagerudgifter overstiger et bundfradrag på i år 6.300 kr. og er derfor illusorisk for de fleste.

Betaler arbejdsgiveren for dit internet, er det et skattefrit gode, hvis blot du derved får adgang til virksomhedens netværk, hvilket er tilfældet for langt de fleste. Gør du ikke det, beskattes du af 2.900 kr. ligesom ved telefoner. Betaler arbejdsgiveren både for telefonen og for internettet, skal du kun beskattes af 1 x 2.900 kr. – ikke af det dobbelte.

 

2. Hæve-/sænkebord og ergonomisk kontorstol

Det har ingen skattemæssige konsekvenser for dig, hvis din arbejdsgiver betaler for et skrivebord og en kontorstol til dit hjemmekontor, så længe møblerne forbliver firmaets ejendom. Det samme gælder for den pc og printer – inklusive papir og blæk – som arbejdsgiveren stiller til rådighed for hjemmearbejdet.

Der vil normalt intet være til hinder for at anvende reglerne om bruttolønsordninger i forhold til kontormøbler mv. af sædvanlig slags. Det vil sige, lade arbejdsgiveren købe møblerne, men sådan at du finansierer købet helt eller delvist ved at gå lidt ned i løn i en periode. Det betyder groft sagt, at skatten betaler en del af din lønnedgang.

Hvis firmaet ikke betaler for møbler mv. til hjemmekontoret, men i stedet giver dig et kontant tilskud til anskaffelse af den slags, er tilskuddet skattepligtigt.

 

3. El og varme

Hjemmearbejde i væsentligt omfang øger de private udgifter til el og varme. Mange tænker derfor, at denne merudgift må kunne fratrækkes på årsopgørelsen. Det kan den imidlertid sjældent. Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet forudsætter fx, at værelset på grund af sin indretning ikke kan bruges til andre formål. Denne betingelse vil sjældent være opfyldt, og for dem, der rent faktisk kan opfylde betingelsen, er der stadig kun fradrag for udgifter over 6.300 kr., jf. ovenfor. 

 

4. Befordringsfradrag

Du kan ikke få befordringsfradrag for de dage, hvor du arbejder hjemme. Bor du i en afstand af 60 km fra dit arbejde, udgør dit daglige befordringsfradrag i 2021 et beløb på 182,40 kr. Hvis du tager to hjemmearbejdsdage hver uge, skærer du dermed et beløb på 16.416 kr. af dit befordringsfradrag sammenlignet med et år uden hjemmearbejdsdage. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.