Sådan undgår du skat på din firmatelefon

Et flertal i Folketinget har vedtaget loven om at videreføre beskatningen af fri telefon, som et andet flertal ellers havde besluttet at afskaffe, men bruger du ikke arbejdstelefonen privat, kan du med få greb undgå beskatning.

Skatteministeren har fået vedtaget sit lovforslag om at bibeholde beskatningen af arbejdsgiverbetalt telefon og internet for de omkring 500.000 borgere, der har den slags.

I 2020 beskattes godet med et beløb på 2.900 kr. Det er 100 kr. mere end i 2019. Arbejdsgivere skal derfor i det nye år indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af et beløb på 242 kr. om måneden. For en topskattebetaler koster godet i 2020 en samlet skat på omkring 1.600 kr. 

Det skattepligtige beløb dækker alle former for privat telefoni og internet. Altså for mobiltelefoner, der tages med hjem, for fastnettelefoner i privatboligen og for bredbåndsforbindelser til samme. Og beløbet er det samme, uanset om du modtager alle goderne eller kun ét af disse. Giver en arbejdsgiverbetalt internetforbindelse i hjemmet adgang til firmaets netværk, fx for at du kan arbejde hjemmefra, er den private brug af forbindelsen altid skattefri. Har du en sådan, og har du ikke også fri telefon – eller er denne omfattet af undtagelsesreglen, jf. nedenfor – skal du derfor ikke beskattes af godet. 

Beskatningen af fri telefon omfatter både telefonen som sådan, det dertilhørende SIM-kort samt sædvanligt tilbehør i form af opladere, cover og høretelefoner. Får du af din arbejdsgiver udleveret et SIM-kort, som du sætter i din egen telefon – eventuelt i en telefon med plads til to SIM-kort (DUALSIM) – skal du derfor beskattes af fri telefon, medmindre betingelserne for fritagelse er opfyldt, jf. nedenfor. 

For ægtepar, hvor begge ægtefæller har fri telefon/internet hele året, nedsættes det skattepligtige beløb med 25 % hos begge, så de tilsammen kun beskattes af et beløb på 4.350 kr. i 2020. Nedsættelsen sker automatisk på årsopgørelsen. 


Undtagelsesreglen

Da de nu næsten uundværlige smartphones i sin tid kom på markedet og meget hurtigt blev et almindeligt personalegode, blev det antaget, at beskatning af fri telefon kun kunne undgås, hvis smartphonen ikke blev taget med hjem. Sådan er det ikke længere. 

Efter gældende praksis skal du ikke betale skat af fri telefon, selvom du tager din arbejdsgiverbetalte mobiltelefon eller smartphone med hjem, hvis den er nødvendig for, at du kan udføre dit arbejde, og følgende formalia-krav i øvrigt er opfyldt:

  1. Du skal have underskrevet en tro og love-erklæring om, at du med få undtagelser kun bruger telefonen/smartphonen til arbejdsmæssige formål.
  2. Din arbejdsgiver skal føre en vis kontrol med, at du overholder aftalen. Dette kan i praksis ske ved, at arbejdsgiveren indgår en aftale med teleselskabet om, at dette skal give besked, hvis dit forbrug af telefonen pludselig stiger markant. I givet fald skal din arbejdsgiver undersøge, om der findes en arbejdsmæssig forklaring på stigningen. 

Hvis de to betingelser er opfyldt, er det endda tilladt at foretage enkeltstående private opkald fra telefonen, ligesom der på denne gerne må lagres private billeder og apps, der alene bruges til private formål. Det er vores vurdering, at ganske mange lønmodtagere (og tilsvarende mange arbejdsgivere) ikke er klar over dette og derfor betaler skat af fri telefon uden at være pligtige til det.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.