Skat for YouTubere og influencere

I en ny afgørelse bekræfter Skatterådet, at en E-sportsudøver med egen Youtube-kanal kan drive sine aktiviteter gennem et anpartsselskab, men det er en undtagelse. Langt de fleste skal holde sig fra den slags.

Der bliver flere og flere af dem. Unge eller yngre mennesker, der lever af at spille computerspil på konkurrenceplan – altså dyrker E-sport – eller som tjener penge som bloggere eller influencere på de sociale medier. Nogle har det som et fuldtidsjob, men for langt de fleste er det en sjov fritidsbeskæftigelse eller hyggelig hobby.

Skattemæssigt giver sådanne aktiviteter typisk anledning til spørgsmål på to områder. Dels i forhold til de gaver i form af vareprøver (tøj, mad, drikkevarer, møbler, sportsudstyr mv.), rejser, hotelophold samt teater- og koncertbilletter som mange modtager. Dels i forhold til om aktiviteten kan karakteriseres som selvstændig virksomhed, så den kan drives i selskabsform – fx gennem et anpartsselskab.

Med hensyn til gaver kan du læse mere herom i denne artikel. Det andet spørgsmål er behandlet i en helt ny afgørelse fra Skatterådet.

 

Den professionelle E-sportsudøver

Sagen handlede om en spiludøver på eliteniveau, hvis primære indtægt bestod af betalinger fra en bestemt spilleportal, idet han livestreamede gennem denne på daglig basis og havde 3.000 - 5.000 seere. Han havde også sin egen YouTube-kanal, hvorfra han modtog betalinger, ligesom han havde indtjening i form af pengepræmier ved deltagelse i nationale og internationale konkurrencer. Endelig havde han også indtægter fra sponsor- og reklameaftaler. Han bar selv den økonomiske risiko ved sine aktiviteter og havde ikke ubetydelige driftsudgifter i form af rejseudgifter og udgift til en YouTube-editor.

Efter en bedømmelse af de samlede aktiviteter bekræftede Skatterådet, at spilleren kunne anses for at udøve selvstændig virksomhed. Der var derfor intet til hinder for, at spilleren kunne overføre sine aftaler til et selskab og drive sin virksomhed gennem dette.

 

Kommentar

Kun bloggere, influencere, Youtubere og E-sportsudøvere, der er fuldtidsbeskæftiget som sådan og som har indkomst fra mange kilder og i øvrigt tjener gode penge, bør overveje at stifte et selskab. Alle andre bør holde sig fra det, fordi de ellers kan ende med at betale mere end 100 % i skat af deres indkomst. Det kan nemlig blive resultatet, hvis skattemyndighederne efterfølgende finder, at de personligt er ”rette indkomstmodtager” i forhold til de penge, der er tjent i selskabet. I så fald vil de blive personligt beskattet af deres indkomst, uanset at denne allerede er beskattet i selskabet. For disse vil det være bedre at drive aktiviteten i personligt regi og bruge den særlige virksomhedsskatteordning for selvstændige. Den giver ingen risiko for dobbeltbeskatning.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.