Pas på den skattemæssige omgåelsesklausul

Alle planer om opløsning af investeringsselskaber bør genovervejes, efter at Skatterådet har fastslået, at den skattemæssige omgåelsesklausul godt kan bruges mod hovedaktionærer uden nogen samtidig korrektion hos selskabet.

I Danmark har vi en særlig omgåelsesklausul i skattelovgivningen. Den betyder, at der skattemæssigt skal bortses fra ”arrangementer”, der har det som sit hovedformål – eller et af sine hovedformål – at opnå en skattefordel, som groft sagt er i strid med intentionerne i skattelovgivningen. Dermed kan skattemyndighederne give specifikke dispositioner en anden skattemæssig konsekvens, end hvad der ellers følger af reglerne.

Skattemyndighederne er utvivlsomt stærkt begejstrede for klausulen, fordi den giver dem et ekstra kort på hånden i forhold til at underkende transaktioner, som på papiret ellers følger alle regler til punkt og prikke. Blandt skatterådgivere er der til gengæld stor frustration over reglen, fordi den betyder, at rådgiverne nu i højere grad end tidligere må anbefale deres kunder, at der indhentes forhåndsgodkendelse hos skattemyndighederne - selv i tilfælde, hvor risikoen for omstødelse synes teoretisk. Noget som kan udskyde planlagte transaktioner i endog meget lang tid, fordi indhentelse af forhåndstilsagn er en tung og omstændelig affære.

At rådgivernes forsigtighed imidlertid ikke er uden grund, viser en nyligt offentliggjort afgørelse fra Skatterådet, hvor klausulen til stor overraskelse for mange rådgivere blev bragt i anvendelse.
 

Likvidation af selskab

Sagen handlede om en ejerleder (hovedaktionær), der påtænkte at spalte et nystiftet holdingselskab i to nye selskaber og i forlængelse heraf likvidere det ene af de nye selskaber. Formuen i det selskab, som skulle likvideres, forventedes at ville udgøre et beløb på omkring 50 mio. kr., der efter de almindelige regler ville skulle beskattes som en almindelig aktiegevinst hos ejeren. Det vil sige med adgang til at modregne den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne i likvidationsprovenuet.

I sin afgørelse fastslog Skatterådet imidlertid med henvisning til omgåelsesklausulen, at likvidationsprovenuet ville blive beskattet som en udbytteudlodning, da transaktionen alene var tilrettelagt for at opnå beskatning som aktieavance.

 

Kommentar

Afgørelsens rigtighed synes ikke åbenbar. I forhold til personer kan omgåelsesklausulen efter vores vurdering kun bringes i anvendelse, når det sker som en afledet effekt af en korrektion i et selskab. I det konkrete tilfælde var den ændrede beskatning hos aktionæren uden betydning for selskabet og således ikke en konsekvens af en ændring hos dette. Det er uvist, om afgørelsen er eller bliver påklaget til Landsskatteretten.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.