Momsregistrering ved start og lukning af en virksomhed

En momsregistrering er en alvorlig sag. Ved start af virksomhed bør man derfor ikke lade sig momsregistrere, før virksomheden reelt går i gang. Og når en virksomhed lukker, er det vigtigt at få den afmeldt fra moms.

En momsregistreret virksomhed skal indberette sine momstal med de intervaller, som virksomhedens størrelse betinger. Det gælder også, selvom der ikke har været nogen aktivitet i virksomheden. I så fald skal der indsendes en nulangivelse. Sker dette ikke, vil Skattestyrelsen af egen drift fastsætte et skønsmæssigt momsbeløb for perioden.

En lille virksomhed afregner moms på halvårsbasis. En mellemstor virksomhed afregner moms kvartalsvis, mens store virksomheder gør det månedsvis. Afregningen sker samtidig med indberetningen.

 

Ved start af virksomhed

Når en virksomhed momsregistreres, vil den normalt automatisk blive henført til gruppen af mellemstore virksomheder, og indberettes der ikke nogen momstal, vil Skattestyrelsen automatisk fastsætte momstilsvaret til 8.000 kr. pr. kvartal. Det kan lyde som et relativt beskedent beløb, men det kan hurtigt løbe op, hvis man ikke får det stoppet.

Folketingets Skatteudvalg fik for nylig en henvendelse fra en borger, der i januar 2016 lod sig momsregistrere, fordi han havde planer om at starte egen virksomhed. Dette blev dog aldrig til noget. Desværre fik han ikke afregistreret sin virksomhed igen, og Skattestyrelsen fastsatte derfor af egen drift et momstilsvar. Dette blev han først opmærksom på i november 2019, hvor han i et brev fra Gældsstyrelsen blev gjort opmærksom på, at han havde en samlet momsgæld på omkring 58.000 kr., hvoraf de 18.000 kr. bestod af renter og gebyrer. Dette til trods for, at han aldrig havde tjent så meget som én krone i sin virksomhed, men blot ikke havde fået indsendt nulangivelser.

 

Ved ophør af virksomhed

Reglen om foreløbige fastsættelser af momstilsvaret for virksomheder, der ikke indsender nulangivelser, gælder også ved ophør af en virksomhed. Foretager ejeren ikke afmelding af momsregistreringen, når virksomheden lukkes, vil Skattestyrelsen foretage foreløbige fastsættelser, hvis der ikke indsendes nulangivelser. I disse tilfælde vil beløbet normalt blive fastsat som et gennemsnit af de seneste fire indgivne momsangivelser.

 

Inddragelse af momsregistreringen

Når en virksomhed fire gange i træk ikke har angivet moms, kan Skattestyrelsen inddrage virksomhedens momsregistrering og dermed reelt lukke denne. Dette sker dog ikke altid. Ofte fortsætter Skattestyrelsen med foreløbige fastsættelser også efter den fjerde gang.

I en nyhed fra Skattestyrelsen er det dog for nylig oplyst, at styrelsen har øget sit fokus på inddragelse af momsregistreringen. Styrelsen har således nedbragt antallet af virksomheder med fire foreløbige ansættelser i træk med ca. 44 % og forventer, at bunken af den slags sager er afviklet ved udgangen af indeværende år.

 

Besked via e-Boks

For hver gang Skattestyrelsen foretager en foreløbig fastsættelse af et momstilsvar, gives der besked til ejeren via e-Boks. I de tilfælde, hvor ejeren ikke har været opmærksom på en foreløbig fastsættelse – og derfor måske uforvarende har opbygget en større momsgæld – skyldes det således ikke manglende underretning fra Skattestyrelsen, men derimod at ejeren ikke har læst beskederne i sin e-Boks eller ikke har handlet på disse. Se om muligheden for genoptagelse af sådanne fastsættelser i denne artikel fra sidste år.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.