Mere end 90.000 lønmodtagere beskattes af fri bil

Jo større dit private kørselsbehov er, jo mere fordelagtigt er det at have firmabil. Det har mange fået øjnene op for, og antallet af lønmodtagere, der beskattes af fri bil, er derfor ikke bare stort, men også voksende.

Begrebet ”fri bil” bruges om firmabiler, som ikke kun bruges til arbejdsrelateret kørsel, men også til privat kørsel, herunder til kørsel mellem hjem og arbejde. 

Værdien af den private kørsel beskattes hos brugeren af bilen efter helt firkantede regler, og den er uafhængig af, hvor mange kilometer der rent faktisk køres privat i bilen. For personer med et beskedent privat kørselsbehov vil en højere pengeløn – hvilket almindeligvis er alternativet til en firmabil – derfor ofte være mere fordelagtigt. 

Alle arbejdsgivere er forpligtet til at indeholde kildeskat af værdien af de ansattes frie bil, og hvert år indberetter arbejdsgiverne både, hvor mange ansatte der har haft fri bil og den samlede værdi af dette gode. Ifølge Skattestyrelsen er der for indkomstårene 2017 og 2018 indberettet følgende tal og beløb:

Beskatning af fri bil

Den gennemsnitlige værdi svarer til en bil med en nyvognspris på 300.000 kr. Dette er dog ikke udtryk for, at flertallet af lønmodtagere med firmabil kører i mellemklassebiler. Der kan således være store variationer i bilernes størrelse og alder, ligesom leasingselskaberne – som står for langt de fleste firmabiler – ofte får betydelige flådeejerrabatter og derfor kan tilbyde biler med meget attraktive beskatningsgrundlag.

Selvstændige med fri bil indgår ikke i opgørelsen, uagtet at de beskattes efter samme regler, hvis deres firmabil indgår i deres virksomhedsordning. Det skyldes, at de ikke foretager indberetning af værdien af deres firmabil til e-Indkomstregistret.

Af de samlede antal lønmodtagere med fri bil har henholdsvis de 3.445 (2018) og 3.422 (2017) status som direktør eller hovedaktionær. De fleste vil nok tænke, at denne gruppe kører i dyrere biler end de fleste andre, men faktisk er den gennemsnitlige skattepligtige værdi for disse på niveau med resten af firmabilfolket, idet de har udgjort henholdsvis 77.662 kr. (2018) og 75.538 kr. (2017).

 

De nye beskatningsregler er vedtaget

Folketinget vedtog i sidste uge det af skatteministeren fremsatte lovforslag om ændring af reglerne for beskatning af fri bil. Forslaget blev vedtaget i den form, som det var fremsat, og indebærer ændringer på to punkter.

For alle typer af el- og pluginhybridbiler gives der i perioden 1. april - 31. december 2020 et nedslag i den månedlige skattepligtige værdi med 3.333 kr. for at stimulere salget af denne biltype. Det giver en samlet skattelettelse på omkring 17.000 kr. i år for en topskattebetaler.

For leasede firmabiler, hvor der sker genberegning af registreringsafgiften, skal beskatningsgrundlaget fremover forhøjes med den ekstra afgift. Denne regel har virkning for leasingbiler, der tages i brug som firmabiler den 1. februar 2020 eller senere. Skærpelsen rammer dermed også dem, der har bestilt en ny firmabil for længe siden, men som først får den leveret nu. Du kan læse mere om ændringerne i denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.