Forstå de nye skatteregler for firmabiler på to minutter

To skridt frem og ét tilbage er essensen af finanslovsaftalen for firmabilfolket. Der kommer en stramning for leasede firmabiler, som får genberegnet registreringsafgiften, men den rammer ikke allerede indregistrerede biler.

Finanslovsaftalen ændrer på flere punkter reglerne for beskatning dels af leasede firmabiler og dels af firmabiler, der helt eller delvist kører på el.


Leasede firmabiler

Tilbage i 2017 blev der indført regler om efteropkrævning af registreringsafgift for leasingbiler, så der for sådanne under visse omstændigheder skal ske genberegning af afgiften senest fire måneder efter første indregistrering. Nu udstrækkes denne regel til også at gælde for firmabilbeskatningen, så beskatningsgrundlaget fremover skal forhøjes i de tilfælde, hvor der sker genberegning af registreringsafgiften. 

I udkastet til det lovforslag, der skal udmønte finanslovsaftalen på dette punkt, anføres, at ændringen forventes at ville berøre ca. 20.000 firmabiler årligt, og at de gennemsnitligt vil få forhøjet deres beskatningsgrundlag med 27.000 kr. årligt. Det vil for en topskattebetaler betyde en årlig merskat på ca. 3.800 kr. 

Ændringen bliver administrativt besværlig derved, at leasingselskabet i tilfælde af genberegning skal give besked til arbejdsgiveren (leasingtageren) om det højere beskatningsgrundlag, hvorefter arbejdsgiveren i sit lønsystem vil skulle indtaste det nye grundlag til brug for indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag og A-skat.

De nye regler får virkning for biler, der tages i brug som firmabiler den 1. februar 2020 eller derefter. Altså ikke for allerede kørende firmabiler. Brugeren af en bil, som fx er taget i brug som firmabil den 1. december 2019 berøres således ikke, selvom der sker genberegning af registreringsafgiften i marts 2020. 


Elbiler og pluginhybridbiler

For firmabiler i denne kategori kommer der lempelser på to punkter.

For det første gives der i perioden 1. april til 31. december 2020 et nedslag i den skattepligtige værdi med 3.333 kr. om måneden for at sætte gang i salget af disse biler. Det vil give en samlet skattelettelse i 2020 på knap 17.000 kr. for en topskattebetaler. 

Rabatten gælder for alle el- og pluginhybridbiler, der anvendes som firmabiler i den pågældende periode. Altså også for allerede indregistrerede biler. Den giver dermed et vist administrativt besvær hos arbejdsgiverne, som skal ændre beskatningsgrundlagene både pr. 1. april 2020 og igen pr. 1. januar 2021, når ordningen udløber.

For det andet annulleres den stigning i registreringsafgiften, som ellers skulle træde i kraft med virkning fra den 1. januar 2020. Det betyder, at de gældende regler for registreringsafgift for disse biler videreføres i første omgang med ét år. Af udkastet til lovforslag fremgår, at der forventes indregistreret 11.800 el- og hybridpluginbiler i 2020.

For en Tesla Model 3 til knap 445.000 kr. uden afgift vil ændringen kun få begrænset betydning, idet afgiften ifølge lovudkastet kun vil blive lempet med knap 4.000 kr. i forhold til det ellers planlagte. 

For en Tesla Model X til 690.000 kr. uden afgift vil ændringen få større betydning, idet registreringsafgiften for en sådan vil blive næsten 100.000 kr. lavere, end hvis den planlagte stigning ikke var blevet aflyst.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.