Hvad sker der, hvis moms og A-skat ikke betales til tiden?

Skattestyrelsen udsender kun én rykker, hvis moms og/eller A-skat ikke betales til tiden. Betales restancen ikke umiddelbart efter modtagelsen af rykkeren, overdrages fordringen til Gældsstyrelsen til inddrivelse.

Som en del af forårets hjælpepakker til erhvervslivet har fristen for betaling af moms og A-skat i en periode været udskudt med den konsekvens, at april, maj og juni måneder har været helt betalingsfri.

Nu melder alvoren sig imidlertid igen. Mandag den 10. august 2020 skal mindre og mellemstore virksomheder således indbetale indeholdt A-skat og AM-bidrag for juli måned, jf. denne tidligere artikel om arbejdsgivernes tilbagevenden til de normale betalingsfrister. Og tirsdag den 1. september 2020 skal de mellemstore virksomheder indbetale moms for både første og andet kvartal af 2020.

Der er imidlertid mange virksomheder, som stadig er ramt på pengepungen af den krise, som Corona-epidemien har medført og som derfor ikke har midler til at betale regningerne. For disse kan det være nyttigt at kende konsekvensen af manglende betaling.
 

Rykkergebyr og renter

Skattestyrelsens håndtering af restancer er rimelig håndfast. Hvis restancen overstiger 5.000 kr., vil styrelsen allerede fem hverdage efter sidste betalingsfrist sende en rykker. Den rummer en frist på otte hverdage til betaling af restancen. Sker dette ikke, vil kravet efter yderligere tre hverdage blive overdraget til Gældsstyrelsen til inddrivelse, jf. denne beskrivelse af reglerne på skat.dk.

Sagt med andre ord, så vil der under normale omstændigheder gå mindre end en måned fra overskridelse af en betalingsfrist, til restancen er ude af bøgerne hos Skattestyrelsen og overdraget til Gældsstyrelsen, og i den periode udsendes kun en enkelt rykker. Det er uden betydning, om restancen skyldes manglende betaling af moms eller A-skat.

Rykkeren er forbundet med et rykkergebyr på 65 kr. Der tilskrives derudover opkrævningsrenter med p.t. 0,7 % om måneden. De beregnes fra sidste rettidige betalingsdato og frem til udgangen af den måned, hvor kravet overdrages til Gældstyrelsen. Der er tale om en saldorente. Det betyder, at renten beregnes dagligt på baggrund af den til enhver tid skyldige saldo på skattekontoen – uanset hvilke krav der indgår i denne – og tilskrives kontoen én gang om måneden. Der gælder dog særlige regler for beregning af renter af skyldig told.

Hos Gældsstyrelsen skal der betales inddrivelsesrenter med p.t. 8,05 % om året. Hverken opkrævningsrenter hos Skattestyrelsen eller inddrivelsesrenter hos Gældsstyrelsen er fradragsberettigede. Der er derfor tale om relativt høje rentesatser.
 

Afdragsordninger

Selvom der tales og skrives meget om Gældsstyrelsens vanskeligheder med at inddrive offentlig gæld, så skal man ikke tro, at en moms- eller skatterestance forsvinder ved at undlade at betale gælden. Gældsstyrelsens vanskeligheder skyldes således kun ældre restancer.

Både hos Skattestyrelsen og hos Gældsstyrelsen vil det under normale omstændigheder være muligt at indgå en afdragsordning om betaling af en restance. Hos Skattestyrelsen kan en sådan betalingsordning dog højst løbe over 12 måneder og er i øvrigt betinget af, at virksomheden ikke allerede har gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Og første afdrag skal betales senest 30 dage efter, at ordningen er aftalt.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.