Husk gevinstafgiften, når I afholder julekonkurrencer

Forretninger, der afholder konkurrencer, skal holde tungen lige i munden, hvis de vil være sikre på, at vinderne ikke skal betale skat af deres gevinster. Der gælder nemlig en række betingelser for, at gevinsterne er skattefrie.

Konkurrencer på Facebook, Instagram og andre sociale medier er voldsomt populære og derfor flittigt benyttet af virksomheder indenfor mange brancher – især op mod jul. Derfor kan det være godt at vide, hvordan moms- og skattereglerne er for den slags. Både for vinderne og for forretningen.

 

Gevinstafgift

Langt de fleste konkurrencer er omfattet af gevinstafgiftsreglerne. Det betyder, at gevinsterne er skattefrie for vinderne. Til gengæld skal arrangøren betale en afgift til statskassen på 17,5 % af den del af gavens værdi, der overstiger 200 kr., hvis gevinsten består af kontanter eller gavekort, og 750 kr., hvis gevinsten består af naturalier. 

Det er værdien af den enkelte gevinst, der skal måles i forhold til beløbsgrænsen. En blomsterhandler, der i en konkurrence udlodder ti buketter á 300 kr., skal derfor ikke betale gevinstafgift.

Forretninger, der anvender egne varer som gevinster, skal være opmærksomme på, at det er salgsværdien – og ikke kostprisen – af varen, som er afgørende for, om der skal betales afgift. 

For at blive omfattet af gevinstafgiftsreglerne skal tre betingelser være opfyldt:

  1. Det skal være gratis både direkte og indirekte at deltage i konkurrencen.
  2. Alle skal have mulighed for at deltage. Konkurrencen skal altså være offentlig tilgængelig.
  3. Vinderen skal findes ved lodtrækning eller under lignende tilfældige omstændigheder.

Forretninger, der skal betale gevinstafgift, fordi deres gevinster overstiger beløbsgrænserne, skal lade sig registrere hos Skattestyrelsen, inden konkurrencen afholdes, og afgiften skal normalt indbetales senest 15 dage efter, at konkurrencen er slut.


 
Skattepligtige gevinster

For konkurrencer, der ikke opfylder betingelserne for at være omfattet af gevinstafgiftsreglerne, er gevinsterne skattepligtige som personlig indkomst for modtagerne. Det gælder også, selvom forretningen frivilligt har betalt afgift af disse. Vinderne har selv ansvaret for, at værdien af gevinsterne kommer med på årsopgørelsen. Arrangøren skal således ikke foretage nogen indberetning til Skattestyrelsen om denne.

De situationer, hvor beskatning kommer på tale, skyldes som oftest, at kravet om offentlighed eller kravet om, at vinderen skal findes ved lodtrækning, ikke er opfyldt.

En konkurrence, hvor det kun er medlemmerne af en forretnings kundeklub, der kan deltage, er således næppe omfattet af reglerne. Det samme gælder fotokonkurrencer, hvor det er den deltager, der har taget det bedste billede, der vinder.

 

Moms og skat for forretningen

Arrangøren af konkurrencer kan i sit momsregnskab ikke fratrække momsen af udgifter til køb af de gevinster, der udloddes. Det betyder, at der normalt skal beregnes udtagningsmoms af værdien af disse. Se mere herom i denne artikel. Skattemæssigt kan udgifterne til gevinster (inklusive moms) fradrages i sin helhed som salgsomkostninger.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.