Forhøjet bundfradrag: Skat ved sommerhusudlejning i 2020

Den ekstraordinære forhøjelse af det skattefrie bundfradrag ved udlejning af sommerhuse gennem et bureau giver en gennemsnitlig skattebesparelse på lige under 4.000 kr., men vil nok kræve intensiv udlejning resten af året.

Sidste uges politiske aftale om en sommerpakke betyder, at bundfradraget ved sommerhusudlejning i 2020 – og kun for i år – ekstraordinært forhøjes med 18.200 kr. – nemlig fra 41.800 kr. til 60.000 kr. Dermed bliver sommerhusudlejning ligesom udlejning af helårsbolig via Airbnb eller lignende en særlig god forretning netop i år om end af to forskellige årsager. Du kan læse om fordelen ved udlejning af helårsbolig i denne artikel.

 

Generelt om skat ved sommerhusudlejning

Overskud ved udlejning af sommerhuse, der bruges både privat og til udlejning, beskattes som kapitalindkomst. Det betyder en marginalskat på mellem ca. 27 og 43 %, idet den faktiske størrelse af marginalskatten afhænger af ejerens øvrige kapitalindkomst (renter mv.) herunder af, om den samlede nettokapitalindkomst er positiv eller negativ. Overskuddet kan opgøres enten efter en regnskabsmetode – hvor overskuddet opgøres som forskellen mellem de faktiske lejeindtægter og de faktiske udgifter – eller efter en bundfradragsmetode. 

Langt de fleste udlejere bruger bundfradragsmetoden. Den kræver nemlig ikke, at der føres et egentligt regnskab for udlejningen. Det skattepligtige resultat opgøres i stedet som 60 % af den del af nettolejeindtægten inklusive betaling for el, gas, vand og rengøring, som overstiger et bundfradrag. Størrelsen af dette afhænger af, om ejeren selv står for udlejningen, eller om denne sker gennem et dansk udlejningsbureau, som indberetter lejeindtægterne (efter fradrag af bureauprovision) til skattemyndighederne. I førstnævnte tilfælde udgør bundfradraget kun 11.500 kr. (2020), mens det i sidstnævnte altså nu udgør hele 60.000 kr. (2020).

Effekten af det forhøjede fradrag

Gevinsten ved forhøjelsen udgør under de givne forudsætninger et beløb på 3.713 kr. og vil være præcis den samme ved en nettolejeindtægt på 60.000 kr. og alle beløb derover. Udlejere med en lavere lejeindtægt vil få en mindre – eller slet ingen – glæde af bundfradragsforhøjelsen. Bundfradraget for dem, der selv lejer ud, forhøjes ikke.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.