2020 er sidste år med stor skattefordel til Airbnb-udlejere

For langt de fleste vil det skattemæssigt være markant mere optimalt at udleje deres bolig i år fremfor til næste år, hvor muligheden for at bruge de gamle fradragsregler ophører.

Selvom Folketinget i 2018 vedtog nye skatteregler for dem, der korttidsudlejer deres bolig via Airbnb eller tilsvarende platforme, så kan udlejerne også i 2020 bruge de gamle regler, og det skal de være glade for. De gamle regler er nemlig i langt de fleste tilfælde mere optimale, fordi det skattefrie bundfradrag er langt højere efter disse. Især for leje- og andelsboliger. Forskellen mellem de gamle og nye regler kan illustreres således:

 

Ejerboliger

Efter de gamle regler beregnes det skattefrie bundfradrag som 1,33 % af husets eller ejerlejlighedens offentlige vurdering. Lejeindtægter ud over bundfradraget beskattes fuldt ud som kapitalindkomst. 

Efter de nye regler udgør det skattefrie bundfradrag et fast beløb på 29.300 kr. (2020). Af lejeindtægter ud over bundfradraget skal der kun betales skat af de 60 %. Beskatningen sker som kapitalindkomst.

 

Leje- og andelsboliger

Efter de gamle regler beregnes det skattefrie bundfradrag som 2/3 af egen husleje/boligafgift eksklusive acontovarme. Lejeindtægter ud over bundfradraget beskattes i sin helhed som personlig indkomst (uden AM-bidrag).

De nye regler er de samme som for ejerboliger. Det vil sige et fast bundfradrag på 29.300 kr. (2020). Af overskydende lejeindtægter beskattes de 60 % som kapitalindkomst. 

Airbnb - skat

 

Indberetning

Uanset om udlejeren vælger at anvende de gamle eller nye regler, så gælder der heller ikke i 2020 noget krav om, at udlejningen sker via en platform, der automatisk indberetter lejeindtægterne til skattemyndighederne. Det har dog kun betydning for dem, som ikke udlejer via Airbnb, da de frivilligt indberetter udlejernes indtægter til Skattestyrelsen. 

 

Moms

Udlejer man hele sit hus eller hele sin lejlighed, er det altid momsfrit. Ved korttidsudlejning – mindre end 30 dage pr. gang – af en del af boligen (et eller flere værelser) skal der derimod betales moms, hvis lejeindtægten overstiger 50.000 kr. inden for en periode på 12 måneder, jf. denne tidligere artikel om momsreglerne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.