En gratis billet til Smukfest kan medføre en skatteregning

Bliver du inviteret til en festival af din arbejdsgiver eller af en af dennes forretningsforbindelser, er dette som udgangspunkt et skattepligtigt gode, men skattens størrelse afhænger af, hvem der inviterer dig.

Det er en kendt sag, at et stort antal virksomheder hvert år – blot ikke i år – opkøber pænt mange billetter til de store musikfestivaler – herunder især Roskilde, Smukfest, NorthSide og Tinderbox – og inviterer deres kunder, forretningsforbindelser og medarbejdere til at deltage ganske gratis. Nogle gange på lige fod med almindelige festivaldeltagere. Andre gange i særlige VIP-områder, men altid med henblik på networking eller teambuilding. 

Der er næppe mange af de udvalgte, som ikke siger ja-tak, og de fleste anser det formentlig for lige så uskyldigt som at blive inviteret til en superligakamp, men det er det ikke. Deltagelse i en festival over flere dage kan nemt føre til en skatteregning. Det viser en nylig afgørelse fra Skatterådet.

 

Formanden for antenneforeningen

Sagen handlede om en lønnet formand for en antenneforening, der af foreningens internetleverandør var blev inviteret til at deltage i en musikfestival med henblik på uformel networking. Billetten havde angiveligt en værdi af 1.500 kr., hvortil kom værdien af fri transport samt overnatning og mad og drikke.

Skatterådet fastslog i sin afgørelse, at deltagelsen ikke kunne sammenlignes med deltagelse i en reception hos en forretningsforbindelse, men mere havde lighed med de tilfælde, hvor en leverandør inviterer en kunde med på en rejse. Den slags udløser efter fast praksis beskatning, medmindre rejsen tilgodeser arbejdsgiverens interesse i et omfang, der overstiger deltagerens private interesse. Dette ansås ikke at være tilfældet her, hvorfor formanden var skattepligtig af værdien af sin deltagelse.

 

Den skattepligtige værdi

Hvis det er ens arbejdsgiver, der betaler for deltagelsen i en festival, beskattes man af arbejdsgiverens faktiske udgifter ved deltagelsen. Altså en krone-for-krone beskatning. Der sker kun beskatning, hvis den samlede værdi af ét års personalegoder inklusive en julegave overstiger en bagatelgrænse på 1.200 kr. (2020-grænsen). Dette vil dog normalt altid være tilfældet, når der indgår en festivalbillet. Din arbejdsgiver har i så fald pligt til at indberette godet til skattemyndighederne. Sker det, kommer beløbet automatisk med på årsopgørelsen.

Hvis billetten er en repræsentationsgave – altså modtages fra en af arbejdsgiverens forretningsforbindelser – og har karakter af en rejse eller noget, der kan sidestilles hermed, gives der rabat på skatten. I så fald skal der kun betales skat af halvdelen af værdien af billetten. Dette var tilfældet for antenneforeningsformanden. Du skal selv påføre værdien på din årsopgørelse, idet godet ikke indberettes.

 

Invitationer til deltagelse i jagt, golf, sportsbegivenheder mv.

Tilbage i 2017 fastslog Landsskatteretten i en principiel afgørelse, at det ikke har skattemæssige konsekvenser for deltagerne, når erhvervsfolk inviteres på jagt af en forretningsforbindelse, fordi det netop var muligheden for at møde andre forretningsfolk og have drøftelser med disse, der måtte anses for den primære årsag til deltagelsen. Du kan læse mere om afgørelsen i denne artikel.

Normalt antages det, at tilsvarende gælder ved deltagelse i såkaldte Company Days og andre golfarrangementer samt i sportsbegivenheder, når der er tale om arrangementer, som ikke medfører overnatning og som holdes indenfor landets grænser.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.