Godt skattenyt til jagtglade erhvervsfolk

Landsskatteretten har i en principiel afgørelse fastslået, at det ikke skal medføre en skatteregning, når erhvervsfolk inviteres på jagt af deres forretningsforbindelser, uanset at værdien måske ikke er helt ubetydelig.

Den konkrete sag angik en mellemstor virksomhed, der ved forskellige lejligheder havde inviteret et lille udsnit af sine kunder til at deltage i eksklusive dagsjagter med efterfølgende spisning. Der var tale om ande- og fasanjagter, kronvildt- og dåvildtjagter samt vildsvine- og sikajagter. I jagterne deltog hver gang kun omkring 10 personer. Arrangørens udgifter til jagterne udgjorde i gennemsnit ca. 15.000 kr. pr. deltager.

SKATs afgørelse

SKAT gjorde gældende, at deltagerne i jagterne var skattepligtige af værdien af deres deltagelse i disse. Værdien blev i overensstemmelse med praksis for studierejser mv. fastsat til 50 % af kostprisen.

SKAT begrundede sin afgørelse med, at deltagelsen måtte anses som et udslag af en privat interesse for jagt. SKAT henviste i denne forbindelse til en afgørelse fra 2012, hvor Landsskatteretten statuerede skattepligt for en indkøbschef, der deltog i en 4-dages jagtrejse til Polen arrangeret og betalt af en forretningsforbindelse.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten fandt imidlertid ikke grundlag for beskatning i denne sag.

Retten fastslog, at vederlagsfri deltagelse i aktiviteter med et betydeligt privat islæt normalt udløser beskatning, såfremt deltagelsen ikke har en konkret og direkte sammenhæng med indkomsterhvervelsen, som overstiger deltagerens private interesse i at deltage.

I dette tilfælde fandt retten imidlertid ikke, at det kunne afvises, at erhvervsfolkenes deltagelse i jagterne netop havde haft en sådan konkret og direkte sammenhæng med deres indkomsterhvervelse, og at det var den erhvervsmæssige interesse – muligheden for at møde vigtige forretningsforbindelser og have drøftelser med disse - der havde været det primære hensyn bag deltagelsen.

Kommentar

I BDO er vi meget tilfredse med afgørelsen allerede fordi, det var os, der førte sagen ved Landsskatteretten.

Afgørelsen har efter vores vurdering stor principiel betydning. Det er således en kendt sag, at mange virksomheder afholder arrangementer af repræsentativ karakter for deres kunder. Nogle inviterer kunderne til lerdueskydning eller til at køre gokart. Begge dele ofte med efterfølgende spisning. Andre inviterer kunderne på gourmetrestaurant og efterfølgende til koncert. Kun fantasien sætter grænser for den slags.

Hvis Landsskatteretten havde givet SKAT medhold i jagtsagen, ville det efter vores opfattelse have været en markant skærpelse af praksis, idet der ikke findes fortilfælde, hvor der er gennemført beskatning af værdien af erhvervsdrivendes deltagelse i enkeltstående arrangementer af repræsentativ karakter, herunder fx ved deltagelse i forretningsforbindelsers virksomhedsjubilæer og runde fødselsdage.

Det bemærkes, at afgørelsen næppe uden videre kan udstrækkes til også at gælde ved deltagelse i arrangementer af flere dages varighed, herunder for arrangementer i udlandet, hvorom praksis altid har været markant strengere.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Har du spørgsmål, der relaterer sig til artiklen, så kontakt os

 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.