Borgere med offentlig gæld må selv finde deres rentefradrag

De, der betaler af på gæld til Gældsstyrelsen, må selv finde ud af, hvor stor en del af deres betaling, de kan trække fra på årsopgørelsen som rentefradrag. Det er besværligt, men belønningen vil være stor for de fleste.

Op imod én million borgere og virksomheder skylder penge til det offentlige, og den samlede gæld nærmer sig formentlig 130 milliarder kroner, og det endda til trods for, at det efter alt at dømme går bedre end længe med inddrivelsen af gælden, og hvor Gældsstyrelsen – som varetager inddrivelsen – med korte mellemrum melder om nye tiltag til at få pengene i kassen. 

Når det alligevel er næsten umuligt at få den samlede gæld til at falde, skyldes det først og fremmest tilskrivningen af renter. Næsten 25 % af den offentlige gæld består således af tilskrevne inddrivelsesrenter. I denne tidligere artikel kan du se, hvordan den offentlige gæld var sammensat ved udgangen af 2018.


Gamle renter er fradragsberettigede

De inddrivelsesrenter, der tilskrives gæld hos Gældsstyrelsen, var indtil udgangen af 2019 fradragsberettigede. I langt de fleste tilfælde dog først i det år, hvor de faktisk blev betalt. Altså ikke ved tilskrivningen. Det skyldes en særregel om, at renteudgifter først kan fratrækkes, når de betales, hvis der foreligger ubetalte renteudgifter for et tidligere år for samme fordring. Dette er ofte tilfældet for gæld til det offentlige.

Fradragsretten for inddrivelsesrenter er ifølge en nylig vedtagen lov bortfaldet med virkning fra 2020. Bortfaldet gælder også for renter, der vedrører tidligere år, hvis fradragsretten for disse har været udskudt.

Borgere, der skylder penge til Gældsstyrelsen, kan i deres skattemappe på skat.dk se, hvor mange renter der er tilskrevet gælden, ligesom de kan se, om renter er indberettet med en markering af, at de først er fradragsberettigede på betalingstidspunktet.


Rentefradrag i 2019 og tidligere år

Borgere, der i 2019 har betalt af på deres gæld til Gældsstyrelsen, får ingen årsopgørelse fra styrelsen om, hvor stor en andel af deres betaling der er gået til dækning af renter, og det kan ellers være interessant nok at vide. 

Det gælder især, fordi alle indbetalinger til Gældsstyrelsen i første række anvendes til dækning af tilskrevne renter. For skyldnere med stor gæld er der formentlig ganske mange, hvor hele årets indbetaling er gået til dækning af renter. Og det kan være mange penge værd. De fleste får således en skattebesparelse på omkring 3.300 kr. for hver 10.000 kr. rentefradrag.

For at finde ud af, hvor meget der kan fratrækkes på årsopgørelsen for 2019, må skyldnerne henvende sig til Gældsstyrelsen og spørge, hvor mange renter de har betalt i 2019, og hvor mange af disse som er tilskrevet i 2018 og tidligere og indberettet med restanceanmærkning. Kun hvis det sidstnævnte er tilfældet, kan renterne nemlig fratrækkes i 2019. For mange kan det være aktuelt også at spørge for tidligere år, hvis de ikke har kendt til muligheden for rentefradrag. Rentefradrag for tidligere år skal henføres til de enkelte år. Der kan i øjeblikket søges om genoptagelse tilbage til og med 2016.

Muligheden for rentefradrag gælder ikke kun for dem, som har indfriet eller nedbragt deres gæld til Gældsstyrelsen ved kontant indbetaling, men også dem, hvis gæld er nedbragt enten ved modregning i overskydende skat, negativ moms eller lignende, eller hvor Gældsstyrelsen har foretaget lønindeholdelse.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.