Husk dit rentefradrag, hvis du skylder penge til Gældsstyrelsen

Der er formentlig mange af dem, der skylder penge til det offentlige, som går glip af et rentefradrag, når de betaler af på gælden. De ved nemlig ikke, at de selv skal indberette fradraget til Skattestyrelsen.

Gældsstyrelsen, der står for inddrivelsen af næsten al offentlig gæld, har hen over sommeren udsendt rykkere til mere end 90.000 borgere og virksomheder. Ifølge en udsendt pressemeddelelse førte det i løbet af kort tid til indbetaling af et samlet beløb på 125 mio. kr. til statskassen fra skyldnerne. Det er naturligvis godt, selvom det kun er en dråbe i havet i forhold til den samlede gæld til det offentlige, der ved udgangen af 2018 udgjorde næsten 118 mia. kr. og ifølge Danmarks Statistik var sammensat således:

Tabel over rentefradrag


Rentefradrag

Renter, der tilskrives en gæld til det offentlige, mens denne er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen – såkaldte inddrivelsesrenter – er i modsætning til almindelige opkrævningsrenter fradragsberettigede for både private og for virksomheder. Ved udgangen af 2018 henstod der ca. 19 mia. kr. i ubetalte inddrivelsesrenter.

I de fleste tilfælde indtræder fradragsretten først, når gælden betales. Det skyldes en særregel om, at renteudgifter først kan fratrækkes, når de betales, hvis der foreligger ubetalte renteudgifter for et tidligere år for samme fordring. Dette er ofte tilfældet for gæld til det offentlige.

I modsætning til almindelige renteudgifter, som fortrykkes på borgernes årsopgørelse, så opnås et fradrag for betalte inddrivelsesrenter kun, hvis borgeren selv indberetter beløbet i rubrik 348 på årsopgørelsen via TastSelv. Det er der desværre nok mange, som ikke får gjort. Gældsstyrelsen giver ganske vist besked til Skattestyrelsen om tilskrevne renter, men det sker med en særlig markering, når der skyldes renter for tidligere år. Denne markering medfører, at renterne ikke fortrykkes på årsopgørelsen. For indkomståret 2017 gav Gældsstyrelsen denne markering for inddrivelsesrenter på hele 3,364 mia. kr. 

Har du inden for de senere år betalt af på gæld til Gældsstyrelsen, kan du ved telefonisk henvendelse til styrelsen få oplyst, hvor meget du har betalt i inddrivelsesrenter.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.