Beregning af indefrysningsforpligtelsen efter den nye ferielov

Overgangsperioden til den nye ferielov synger på sidste vers, og antallet af spørgsmål om beregningen af det beløb, der skal indefryses, er mange. Ikke alle lader sig umiddelbart besvare.

Den nye ferielov træder som bekendt i kraft den 1. september 2020. Dermed befinder vi os i den sidste måned af overgangsperioden, og i mange virksomheder har der været travlhed med ændring af lønsystemer og politikker for afholdelse af ferie. Mange er tilmed begyndt at regne på størrelsen af de feriepenge, som skal indefryses enten i virksomheden eller hos fonden Lønmodtagernes Feriemidler. En indefrysning, som angiveligt ikke berøres af den politiske beslutning om førtidig udbetaling af 3/5 af de indefrosne midler.

Vi har i en tidligere artikel beskrevet hovedprincipperne i ordningen med indefrysning, men har siden fået et stort antal spørgsmål om beregningen af det konkrete beløb. Her bringer vi svarene på nogle af dem.
 

Det særlige ferietillæg på 1 %

Beløbet til indefrysning beregnes som 12,5 % af medarbejdernes ferieberettigede løn. I denne sats (de 12,5 %) er der taget højde for det særlige ferietillæg på 1 %. Dette skal derfor ikke lægges oveni.

De virksomheder, der udbetaler et højere ferietillæg end 1 %, skal ifølge Lønmodtagernes Feriemidler stadig kun indbetale 12,5 % af den ferieberettigede løn til fonden. Hvad der skal ske med det overskydende ferietillæg, beror således på, hvad der aftales herom med medarbejderne og eventuelt disses fagforening.
 

Bonus, overarbejdsbetaling og pensionsbidrag

Bonus, der optjenes i overgangsperioden, indgår i beregningsgrundlaget for det beløb, der skal indefryses. Hvis bonussen først udbetales senere, skal der i første omgang medregnes et skønnet beløb i beregningsgrundlaget. Når det endelige beløb kendes, skal der ske en regulering af indefrysningsbeløbet.

Der er ikke klarhed over, hvordan overarbejde skal håndteres. Det er vores forventning, at (kun) overarbejde, der er udbetalt i indefrysningsperioden, skal indgå i grundlaget.

Når det gælder pensionsbidrag, indgår medarbejdernes egen andel i grundlaget, mens arbejdsgiverens andel kun indgår, hvis det er direkte reguleret fx i en overenskomst.
 

Fratrædende medarbejdere

Der skal ikke indbetales noget indefrysningsbeløb til den nye fond for medarbejdere, der har sidste arbejdsdag den 31. august 2020. Altså fratræder den sidste dag i overgangsperioden. For disse medarbejdere skal der, ligesom for øvrige medarbejdere, der er fratrådt i indefrysningsperioden, afregnes feriepenge til Feriekonto, som herefter videresender pengene til fonden.
 

Direktører

Der skal ikke – og kan ikke – indbetales noget beløb til fonden til indefrysning for direktører, da de ikke er omfattet af ferieloven. Dette gælder også, selvom det i deres ansættelseskontrakt er bestemt, at de følger reglerne i ferieloven, og at der afsættes skyldige feriepenge for disse i årsregnskabet.

Den omstændighed, at der ikke skal indbetales noget indefrysningsbeløb til Lønmodtagernes Feriemidler, udelukker ikke, at der efter aftale mellem parterne kan beregnes et tilsvarende beløb, som selskabet på sigt skal udbetale.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.