Feriepenge til indefrysning efter ny ferielov

Nu er det alvor. Vi er trådt ind i indefrysningsperioden, og snart skal de første virksomheder opgøre deres feriepengeforpligtelse efter de nye regler. Mange har behov for at få overblik over de økonomiske konsekvenser.

Vi har nu passeret den 1. september 2019 og er dermed trådt ind i den såkaldte indefrysningsperiode efter de nye ferieregler. Den løber frem til udgangen af august måned næste år. For denne periode skal feriepengene for alle lønmodtagere opgøres og indefryses enten hos deres arbejdsgiver eller hos fonden Lønmodtagernes Feriemidler.
 
Og vi nærmer os den 30. september 2019, som er det tidspunkt, hvor virksomheder med regnskabsafslutning på denne dato – som de første – skal opgøre deres regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse efter nye regler, jf. denne tidligere artikel.
 

Beregning af indefrysningsbeløbet

Beløbet skal opgøres for hver enkelt medarbejder og beregnes som 12,5 % af dennes ferieberettigede løn i indefrysningsperioden. Det svarer til den opgørelsesmetode, der anvendes ved beregning af feriepenge i forbindelse med en medarbejders fratræden eller ved den løbende opgørelse af feriepenge for timelønnede medarbejdere, og er altså en anden metode end den, som skal anvendes ved opgørelse af den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse. Sidstnævnte skal fra nu af altid opgøres efter den konkrete metode.

Arbejdsgiveren har ansvaret for at opgøre indefrysningsbeløbet og indberette dette til den nye fond senest ved udgangen af 2020. Indberetningen skal blandt andet indeholde oplysning om antal opsparede feriedage pr. medarbejder og den beløbsmæssige værdi heraf. I indberetningen skal det tilkendegives, om arbejdsgiveren ønsker at beholde midlerne eller indbetale disse til fonden. Det sidste skal i givet fald ske i løbet af 2021.
 

Parkering af midlerne i virksomheden

Vælger arbejdsgiveren at beholde de indefrosne midler, skal de årligt – frem til medarbejderen går på pension – forrentes (indekseres) med en sats, hvis størrelse arbejdsgiveren hvert år modtager information om fra fonden. Regnskabsmæssigt skal de indfrosne midler optages som anden gæld under langfristet gæld, mens indekseringen resultatføres som en finansiel omkostning. De midler, der forfalder til betaling i løbet af det kommende år, flyttes løbende til anden gæld under kortfristet gæld. 

Hvis arbejdsgiveren vælger at beholde de indefrosne midler i eget regi, skal dette hvert år inden udgangen af august måned bekræftes overfor fonden. Arbejdsgiveren kan når som helst vælge at indbetale hele eller dele af forpligtelsen til fonden. 

Hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt, at den enkelte arbejdsgiver indbetaler feriemidlerne eller selv beholder dem i bindingsperioden, afhænger dels af beløbets størrelse og dels af virksomhedens konkrete likviditets- og rentemæssige stilling.

I BDO har vi udviklet en feriepengemodel, hvormed vi kan hjælpe med at få overblik over de økonomiske og likviditetsmæssige effekter af den nye ferielov og som blandt andet giver et overblik over størrelsen af feriepengeforpligtelsen til indefrysning samt ikke mindst, hvornår forpligtelsen forfalder til betaling.


Kom på kursus

Hvis du er hurtig, kan du stadig nå at tilmelde dig et af de kurser, som vi i den nærmeste fremtid holder i henholdsvis Roskilde (16/9), Odense (18/9) og Aarhus (25/9) om den nye ferielov og om seneste nyt indenfor ansættelsesret og skat. Læs mere om kurset her.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.