Befordringsfradrag i en COVID-19 tid

Mange hjemmearbejdende kan se frem til en restskat for 2020, hvis de ikke ændrer deres forskudsopgørelse, fordi deres faktiske befordringsfradrag bliver mindre end forventet på grund af de mange hjemmearbejdsdage.

Et arbejdsår består ifølge Skattestyrelsen af 216 arbejdsdage. Det er nemlig det antal dage, som styrelsen bruger ved beregning af befordringsfradrag for de mange, som myndighederne automatisk beregner dette fradrag for. Dem, som har et fast arbejdssted.

I år kommer dette tal imidlertid ikke til at passe for ret mange, og langt flere end normalt vil selv skulle beregne og indtaste deres befordringsfradrag, når der til marts næste år åbnes for adgangen til årsopgørelsen for 2020. Arbejdsgivere er nemlig forpligtet til at give Skattestyrelsen besked, hvis deres medarbejdere i en periode arbejder hjemmefra. Og i så fald beregnes der ikke automatisk noget befordringsfradrag.

Der gives nemlig logisk nok ikke befordringsfradrag for dage, hvor man har arbejdet hjemmefra eller har holdt fri som følge af afspadsering eller ferie.

 

Ikke uvæsentlige beløb

Det siger sig selv, at afstanden til arbejdspladsen i kombination med antallet af hjemmearbejdsdage har stor betydning for, hvor store beløb der kan blive tale om.

Bor du i en afstand af 60 km fra dit arbejde, udgør dit daglige befordringsfradrag i 2020 et beløb på 188 kr. beregnet som 96 km (120-24) á 1,96 kr. Har du arbejdet hjemme siden mandag den 9. marts, og fortsætter du med at gøre det til efter påske, vil du til den tid have haft 23 hjemmearbejdsdage. Det skærer 4.324 kr. af dit befordringsfradrag for 2020, og kan derfor give dig en restskat på omkring 1.100 kr. 

Bor du i en yderkommune, og har du 80 km til jobbet, vil du efter 23 dage hjemme have skåret over 6.000 kr. af dit befordringsfradrag, og den potentielle restskat er steget til knap 1.600 kr.

 

Arbejdsgiveres indberetningspligt

Som nævnt skal arbejdsgivere give besked til Skattestyrelsen, hvis en medarbejder arbejder hjemmefra. Rent praktisk sker underretningen ved indberetningen til eIndkomst-registret ved at sætte kryds i felt 11.

Skattestyrelsen præciserede faktisk sidste år reglerne for afkrydsning i det særlige felt 11, herunder at dette skal ske, hvis en medarbejder har blot en enkelt hjemmearbejdsdag i løbet af et år. Det er til gengæld uden betydning, i hvilken lønperiode afkrydsningen sker, idet blot en enkelt afkrydsning i løbet af et år er tilstrækkeligt til, at den automatiske beregning af befordringsfradrag stopper, jf. denne artikel om præciseringen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.