Indberetning til eIndkomst – pas på felt 11

Skattestyrelsen har udsendt nye retningslinjer for, hvornår der fx i forhold til medarbejdere med ret til hjemmearbejde skal sættes kryds i felt 11 med den konsekvens, at der ikke automatisk beregnes befordringsfradrag for disse.

Skattestyrelsen har udsendt nye retningslinjer for indberetninger til eIndkomst, der er det indkomstregister hos skattemyndighederne, hvortil arbejdsgivere løbende indberetter lønudbetalinger til deres medarbejdere.

En af nyhederne angår felt nr. 11, der er afgørende for, om der automatisk beregnes befordringsfradrag for en lønmodtager. Hvis der ved filindberetning ikke sættes kryds i feltet – eller hvis der ved online indberetning svares ja – sker der automatisk beregning. Hvis der for blot én lønperiode sættes kryds eller svares nej, foretages der ingen automatisk beregning af befordringsfradrag for det pågældende år.


To væsentlige nyheder

De nye retningslinjer rummer to væsentlige nyheder. Den ene er, at der nu ikke længere skal sættes kryds i felt 11, blot fordi den ansatte rent fysisk møder mindre end 216 dage om året på jobbet. Til gengæld skal der fremover altid sættes kryds, hvis den ansatte har blot én hjemmearbejdsdag.

Det første – om antallet af fremmødedage – betyder, at der ikke skal sættes kryds i felt 11 for en medarbejder, der er på barsel eller som har været sygemeldt i en længere periode, selvom det kan betyde, at der automatisk beregnes befordringsfradrag for den pågældende også for dage uden fremmøde.

Det sidste – omkring hjemmearbejdsdage – betyder, at arbejdsgivere, som giver mulighed for hjemmearbejdsdage, men som ikke registrerer, hvilke medarbejdere der udnytter muligheden, bliver nødt til at sætte kryds i felt 11 for alle medarbejdere for ikke at risikere forkert indberetning med den virkning, at de kan ifalde bødestraf.


Ikke ændret

Der skal fortsat sættes kryds i felt 11 for medarbejdere, som ikke møder ind og/eller ikke afslutter arbejdsdagen hos arbejdsgiveren. Det gælder først og fremmest for medarbejdere, som udfører deres arbejde et andet sted end på arbejdsgiverens adresse. Det gælder fx for håndværkere, montører, chauffører, vikarer og rengøringsfolk.

Der skal også stadig sættes kryds i felt 11 for medarbejdere, der har adgang til arbejdsgiverbetalt befordring i form af en firmabil, eller fordi de transporteres i en mandskabsvogn eller andet transportmiddel, som betales af arbejdsgiveren.  

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.