Tilbagebetaling af ejendomsskat

I gennemsnit vil mere end hver anden boligejer udenfor Storkøbenhavn kunne se frem til tilbagebetaling af boligskatter, når de nye vurderinger foreligger. For mange vil det dreje sig om over 20.000 kr. 

Forvirringen omkring de nye ejendomsvurderinger synes større end nogensinde efter skatteministerens udmelding om, at de nye boligskatteregler skubbes fra 2021 til 2024. Realiteten er imidlertid, at det ”kun” er reglerne for selve beregningen af ejendomsværdiskat og grundskyld, som er udskudt, jf. denne nyhed fra skatteministeriet.
 

Tilbagebetalingsordningen for boligejere

Når de nye vurderinger er udsendt, vil de boligejere, hvis ejendom har været vurderet for højt, få tilbagebetalt for meget betalt grundskyld og ejendomsværdiskat. Udbetalingen vil ske i takt med, at klagefristen på tre måneder for de nye vurderinger passeres, idet der i første omgang kun sker udbetaling til dem, der ikke klager over vurderingen.

Udsendelsen af de nye vurderinger vil ske over en periode fra slutningen af 2020 til et stykke ind i 2022. Størstedelen af det samlede tilbagebetalingsbeløb vil derfor efter alt at dømme blive udbetalt i perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022.

Oprindelig forventedes det, at tilbagebetalingen ville berøre 730.000 af landets i alt ca. 1,7 mio. ejerboliger. Nu er tallet steget til 800.000, hvilket betyder, at det uden for Storkøbenhavn efter vores vurdering vil være mere end hver anden boligejer, som får penge tilbage. Flest på Sydsjælland og Lolland-Falster, på Midtfyn og i Sønderjylland.

Tilbage i 2017 anslog skatteministeriet, at der til landets boligejere skulle tilbagebetales et samlet beløb på 9,1 mia. kr. Estimatet blev sidste år hævet til 10,6 mia., mens det nu lyder på hele 14 mia. kr. Tallet er endda i 2019-niveau. Når pengene til sin tid kommer til udbetaling, vil beløbet, ifølge vores beregninger, være vokset til ca. 16 mia. kr. på grund af tilskrivningen af renter. I gennemsnit vil de berørte boligejere derfor kunne se frem til en udbetaling på over 20.000 kr. Ikke så få vil få udbetalt langt over 30.000 kr.

Tilbagebetalingsbeløbene forrentes med en fast rente på 6,2 % pr. påbegyndt år. Det betyder, at det er bedre at få tilbagebetalt skat i starten af 2022 end i slutningen af 2021, da det giver et ekstra års rente. Der skal ikke betales skat af rentetillægget.
 

Også erhvervsejendomme

Tilbagebetalingsordningen for ejendomme, der har været vurderet for højt, gælder også for erhvervsejendomme, herunder andelsboliger. Ejere af sådanne kommer dog nok til at vente til 2023 på deres tilbagebetaling, da vurderingerne for erhvervsejendomme først udsendes, når ejerboligvurderingerne er udsendt. I øjeblikket forventes det, at der vil skulle tilbagebetales omkring 5 mia. kr. (2019-niveau) til ejere af erhvervsejendomme.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.