Skat for folketingskandidater

Mens støtte, der modtages fra en partiforening, altid er skattefri, så forholder det sig modsat for bidrag, som opstillede kandidater modtager privat. De er skattepligtige, og det gælder også for betalte støtteannoncer mv.

Selvom datoen ikke er kendt, så er der ikke længe til det næste folketingsvalg. Mange kandidater er derfor i fuld gang med at planlægge deres valgkamp og indsamle midler til finansiering af denne. Dette rejser som altid en række spørgsmål om skat.


Kandidaterne

Disse er ikke skattepligtige af den støtte, som de modtager via partiforeningen. Det gælder, uanset om støtten anvendes til dækning af udgifter til annoncer og flyers eller til dækning af rejse og opholdsudgifter, hvis blot disse udgifter dækkes efter regning. 

Økonomisk støtte, der modtages udenom partiforeningen, er derimod skattepligtig som personlig indkomst (uden arbejdsmarkedsbidrag). Det fastslog Landsskatteretten i en afgørelse fra 2017. Sagen handlede om en politiker, der var opstillet ved det seneste folketingsvalg i 2015 og som privat havde modtaget kontante sponsorbidrag på 68.000 kr. til delvis dækning af sine kampagneudgifter, der endte med at udgøre knap 350.000 kr. Sådanne udgifter er ikke fradragsberettiget og kan heller ikke modregnes i de skattepligtige beløb.

Skattepligten omfatter ikke kun kontante bidrag, men også bidrag i form af fx betalte støtteannoncer eller rådighed over en kampagnebil. Det fremgår direkte af afsnittet om beskatning af gavebidrag til valgkampagner i Skatteforvaltningens juridiske vejledning.


Godtgørelse til frivillige hjælpere

Ved tidligere valg er der set eksempler på, at kandidater af egen lomme har udbetalt mindre beløb til unge mennesker for hjælp med ophængning af valgplakater. Sådanne udbetalinger er i princippet skattepligtige for modtagerne, som selv skal indberette indtægten til skattemyndighederne. Hvis udbetalingen ikke sker fra kandidaten, men fra partiforeningen, vil godtgørelsen derimod normalt være skattefri i kraft af reglerne om foreningers udbetalinger til ulønnede hjælpere. Læs mere om disse regler i denne artikel.


Virksomheders valgkampbidrag

Praksis er benhård. Virksomheder har ikke skattefradrag for bidrag til en politikers valgkampagne. Selvstændiges bidrag sidestilles således med en privat hævning i virksomheden, mens bidrag fra selskaber normalt anses for en udlodning til aktionærerne og er dermed skattepligtigt for disse, jf. denne afgørelse fra Skatterådet fra 2015.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.