Momsfrie EU-varesalg – nye dokumentationskrav fra nytår

Fra 1. januar 2020 skærpes kravene til dokumentation for, at varer, som sælges momsfrit til kunder i andre EU-lande, rent faktisk også har forladt Danmark. Især når den udenlandske køber selv står for transporten.

Salg af varer til momsregistrerede kunder i andre EU-lande kan som udgangspunkt ske uden moms, hvis sælgeren sikrer sig, at de solgte varer rent faktisk forlader Danmark, og sælgeren indberetter salget til den såkaldte EU-salgsliste.

Med virkning fra det nye år harmoniseres kravene til dokumentation i alle EU-lande. I Danmark får det såvel betydning i de tilfælde, hvor sælgeren har ansvaret for transporten, som ved afhentningskøb, hvor den udenlandske køber selv står for transporten.


Sælger står for transporten

Efter de gældende regler har det været tilstrækkeligt, at den danske virksomhed (sælgeren) har kunnet fremvise fx en transportfaktura, et fragtbrev, eller en erklæring fra en fragtfører eller speditør.

Efter nytår skal sælger i disse tilfælde kunne fremvise to forskellige beviser for, at varerne har forladt landet. Dokumenterne skal være udstedt af to forskellige parter og må selvsagt ikke være indbyrdes modstridende. 

En tilstrækkelig dokumentation vil fx være et undertegnet CMR-dokument eller en faktura fra en transportør, hvor disse suppleres af dokumentation for betaling af transporten eller af dokumentation for forsikring af denne.


Afhentningskøb

I tilfælde hvor den udenlandske køber selv har stået for transporten ud af Danmark, har den danske virksomhed hidtil, inden for en frist på tre måneder efter udløbet af den måned, hvor varerne er udleveret, skullet kunne fremlægge dokumentation for transporten i form af en erklæring med et nærmere bestemt indhold samt dokumentation i form af enten færgebillet eller brobillet. Disse regler – som er beskrevet i denne artikel – gælder stadig i de tilfælde, hvor der sker betaling for varerne enten før eller samtidig med afhentningen af disse.

Efter de nye regler skal sælgeren – når varerne først betales efter afhentningen – senest den 10. i måneden efter afhentningen af varerne modtage en erklæring fra køberen om, at denne selv har stået for transporten. Erklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Udstedelsesdato.
  • Køberens navn og adresse.
  • Mængde og arten af varerne.
  • Dato og stedet for varernes ankomst (bestemmelsesstedet).
  • Registreringsnummeret på den (last-)bil, der har hentet varerne, når der er tale om salg af transportmidler.
  • ID for den person (chauffør), som har modtaget varerne på køberens vegne.

Det markant fremrykkede tidspunkt for indhentelse af den nødvendige dokumentation er vigtig at være opmærksom på. Virksomheder, der ikke kan fremvise den foreskrevne dokumentation rettidigt, risikerer, at Skattestyrelsen efteropkræver dansk moms af salget, hvilken moms den udenlandske kunde måske ikke uden videre kan eller vil godtgøre. I så fald vil efteropkrævningen påføre den danske virksomhed et tab, som i skattemæssig henseende næppe vil være fradragsberettiget. Også for speditionsbranchen får de nye regler stor betydning.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.