Moms ved afhentningskøb

19 november 2014

Fra nytår skærpes kravene til den dokumentation, som virksomhederne skal kræve, når de momsfrit sælger varer til kunder i andre EU-lande, og køber selv forestår transporten af varerne ud af Danmark.

Allerede sidste år forsøgte SKAT at skærpe kravene til dokumentation i de tilfælde, hvor køber selv står for transporten ud af landet, men ikrafttrædelsen af reglerne blev udskudt flere gange efter indsigelser fra erhvervslivet. Det nye styresignal er resultatet af de fornyede overvejelser og er ikke meget lempeligere. Det er dog præciseret, at det kun gælder i de tilfælde, hvor sælger kræver fuld betaling før eller i forbindelse med købers afhentning af varerne.

Hjørnestenen er fortsat, at virksomhederne til enhver tid skal kunne dokumentere, at betingelserne for salg uden moms er opfyldt. Det vil sige, at varerne rent faktisk har forladt Danmark, og at køber har et gyldigt momsnummer i et andet EU-land. Opfyldes kravet ikke, kan SKAT efteropkræve moms af salget, hvilket efterlader sælger med et regreskrav mod køber, som denne måske ikke kan eller vil indfri.

Når det gælder dokumentation for købers identitet, skal sælger tage en kopi af kørekortet – eller lignende dokumentation - tilhørende den person, der afhenter varerne. Og er denne person ikke indehaver af den udenlandske virksomhed, skal den pågældende også fremlægge fuldmagt til at købe og afhente varerne på købers vegne.

Dernæst skal sælger sikre sig, at det momsnummer, som køber har oplyst, er gyldigt, og sælger skal indhente en elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse.

Og endelig skal sælger sikre sig dokumentation for, at varerne er transporteret ud af Danmark, herunder oplysning om varens bestemmelsessted og transportmiddel. Hvis transporten sker med (last-)bil, skal sælger notere bilens registreringsnummer.

Sælger skal også kunne dokumentere, at varerne er modtaget på leveringsadressen og har derfor en frist på 3 måneder til at fremlægge dokumentation for transporten.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.