Gode råd om forskudsopgørelsen for 2020

Tjener du under 31.300 kr. om måneden, er det bedre at sætte indkomsten lidt for lavt end lidt for højt, hvis du vil undgå restskat. Tjener du over 48.100 kr. om måneden, er det derimod bedre at sætte indkomsten for højt.

Torsdag den 21. november 2019 åbner Skattestyrelsen for adgangen til forskudsopgørelsen for 2020, og i lighed med tidligere år vil styrelsen givetvis prøve at overbevise os alle om, at vi bør tjekke den, så årsopgørelsen til sin tid ikke kommer til at udvise en restskat.

Baseret på tidligere års erfaringer vil end ikke halvdelen af os følge opfordringen, og næppe flere end ca. 20 % vil overhovedet indtaste ændringer. 

Den relativt beskedne interesse for forskudsopgørelsen skyldes flere ting. For det første at de fleste af os rent faktisk ikke har de store ændringer fra år til år i vores indkomst og fradrag. I så fald er der ikke grund til at gøre noget. 

For det andet fordi en stor gruppe faktisk lever fint med, at forskudsopgørelsen ikke er helt præcis. En del bekymrer sig således ikke spor over udsigten til en restskat, hvis bare de kender den omtrentlige størrelse af denne. Omvendt er der en del af dem, som faktisk ændrer deres forskudsopgørelse, der gør det for at være sikre på, at de til sin tid får en pæn overskydende skat. Ofte via en bevidst krympning af fradragene. Det er ikke ulovligt. Der er dog flere muligheder for at sikre sig overskydende skat. Det kan du læse om her.


Fradragene er vigtigere end indkomsten

Når det gælder størrelsen af din personlige indkomst, skal du være opmærksom på følgende: 

  • Op til en årsindkomst på 375.238 kr. – svarende til en gennemsnitlig månedsløn på omkring 31.300 kr. – før arbejdsmarkedsbidrag skal du hellere sætte din indkomst for lavt end for højt, hvis du vil undgå restskat. Det skyldes, at beskæftigelsesfradrag mv. – det vil sige fradrag, der beregnes automatisk ud fra indkomsten – ellers bliver sat for højt.
  • Kommer din årsindkomst før arbejdsmarkedsbidrag i 2020 til at ligge i intervallet 375.238 kr. til 577.174 kr., altså mellem 31.300 kr. og 48.100 kr. om måneden, er det ligegyldigt, om din forskudsregistrerede indkomst (løn mv.) står for højt eller for lavt.
  • Kommer din indkomst i 2020 over 577.174 kr., er det bedre at sætte indkomsten lidt for højt end lidt for lavt, hvis du vil undgå restskat. Det skyldes, at din trækprocent er lavere end din marginalskatteprocent. Hvis du tjener mere end din forskudsregistrerede indkomst, sker indeholdelsen af kildeskat derfor med et for lavt beløb. Læs mere om din marginalskatteprocent i denne artikel.

Der skal dog normalt ganske store forskelle mellem din faktiske indkomst og din forskudsregistrerede indkomst, før det får væsentlig betydning for din slutskat. En højere lønindkomst vil nemlig automatisk medføre en højere kildeskat via din trækprocent. Du bør derfor interessere dig mere for størrelsen af dine fradrag, da disse har stor betydning.
 
Sætter du dit befordringsfradrag 10.000 kr. for lavt på forskudsopgørelsen, vil det – hvis de øvrige tal ellers stemmer – sikre dig en overskydende skat på lige over 2.500 kr. Sætter du dit rentefradrag 10.000 kr. for lavt, vil det give dig en overskydende skat på 3.600 kr., hvis dine nettorenteudgifter (nettokapitalindkomst) ikke ligger over -50.000 kr.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.