Gevinster ved konkurrencer på Facebook er skattefrie

Mange virksomheder bruger Facebook som platform for konkurrencer for deres kunder og andre interesserede. Gevinsterne er almindeligvis skattefrie for vinderne. Virksomhederne skal til gengæld betale gevinstafgift.

Antallet af konkurrencer på nettet synes bare at stige og stige. Både store og små virksomheder har løbende konkurrencer på deres hjemmeside eller på Facebook, hvor deltagerne kan vinde præmier af varierende størrelse og art. Ofte præmier i form af virksomhedens egne produkter, men også weekendophold, biografbilletter og den slags.

Gevinster ved sådanne konkurrencer er skattefrie for vinderne, hvis konkurrencen er omfattet af reglerne om gevinstafgift. Det gælder også, selvom virksomheden ikke betaler afgiften. Det betyder ikke, at udbyderen bare kan undlade at betale gevinstafgiften. Det kan nemlig i givet fald koste en bøde.

Hvornår skal der betales gevinstafgift?

En konkurrence er omfattet af gevinstafgiftsreglerne, når følgende betingelser er opfyldt: 

  1. Det skal være gratis at deltage. Kun konkurrencer uden indsats er omfattet.
  2. Konkurrencen skal være offentlig tilgængelig.
  3. Der skal være et element af tilfældighed ved konkurrencen.

Konkurrencer uden indsats

Skatterådet har tidligere bekræftet, at betingelsen er opfyldt, selvom deltagelse kræver download af en gratis app, og hvor deltagelse koster almindelig SMS-takst. Konkurrencer, hvor deltagelse er betinget af køb af varer eller ydelser hos udbyderen, er derimod ikke omfattet, hvis der er sammenhæng mellem købet og gevinstchancen.

En offentlig konkurrence

At en konkurrence skal være offentlig betyder, at en intern konkurrence på en arbejdsplads, fx blandt sælgere, ikke er omfattet. Gevinster ved sådanne konkurrencer er derfor altid skattepligtige. Derimod kan en konkurrence blandt medlemmer af en forening godt være omfattet, hvis der er tale om en forening af en vis størrelse. Også konkurrencer på Facebook er omfattet. Det gælder også, selvom det kræves, at deltagerne liker eller deler et opslag, eller at de skal svare på lettere spørgsmål.

Tilfældighedskravet

Det er et krav, at vinderen findes ved lodtrækning eller under lignende tilfældige omstændigheder, fx ved at gætte, hvor mange bolcher, der er i et glas. I en afgørelse fra tidligere i år afviste Skatterådet, at en model for en konkurrence, hvor tidsforbrug via en gratis app blev kombineret med værdikuponer til deltagerne, kunne være omfattet af gevinstafgiftsreglerne, fordi der var en vis sikkerhed for optjening af point.

Afgiftens størrelse og betaling

Gevinstafgiften udgør 17,5 % af den del af gevinstens værdi, der overstiger 200 kr. Består gevinsten af naturalier – fx af forretningens egne varer – beregnes afgiften af salgsprisen for disse. Afgiften skal for virksomheder på månedsafregning betales senest den 15. i måneden efter den måned, hvor resultatet af konkurrencen foreligger. For andre skal afgiften betales senest 15 dage efter, at vinderen er trukket.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.