Det skal du vide om skat ved Airbnb-udlejning i 2019

Selvom Folketinget sidste år vedtog nye skatteregler for dem, der lejer deres bolig ud via Airbnb eller tilsvarende platforme, så kan udlejerne også i 2019 bruge de gamle regler, og det skal de være glade for.

Der er to væsentlige forskelle mellem de gamle og de nye regler. Den ene består i, at det skattefrie bundfradrag i langt de fleste tilfælde er større efter de gamle regler end efter de nye. Den anden består i, at indtægter ud over bundfradraget beskattes fuldt ud efter de gamle regler og endda som personlig indkomst (uden AM-bidrag), hvis der er tale om udlejning af en leje- eller andelsbolig. Efter de nye regler skal der kun betales skat af 60 % af den overskydende del, og beskatningen sker i alle tilfælde som kapitalindkomst.

Frem til udgangen af 2020 kan udlejerne frit vælge mellem de gamle og de nye regler, men på grund af forskellen i størrelsen af bundfradraget vil det næsten altid være mest fordelagtigt at bruge de gamle regler. Også selvom lejeindtægten kommer til at overstige bundfradraget.


Eksempel

Der er tale om udlejning af en ejerbolig (hus eller ejerlejlighed) med en offentlig ejendomsvurdering på 3 mio. kr. Efter de gamle regler udgør bundfradraget 1,33 % af vurderingen, det vil sige 40.000 kr. Efter de nye regler udgør bundfradraget et fast beløb, der i 2019 udgør 28.600 kr.

skat ved airbnb

Blandt dem, der udlejer deres bolig rigtig meget, kan der godt findes eksempler, hvor de nye regler vil være en fordel, men det er næppe mange. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at den gennemsnitlige lejeindtægt for de omkring 40.000 danskere, der lejer ud via Airbnb, i 2018 angiveligt kun udgjorde ca. 15.000 kr. fordelt på 23 udlejninger. Kun et mindretal kommer således over den skattefrie bundgrænse, uanset om der vælges de gamle eller de nye regler. Se mere om forskellen i størrelsen af bundfradrag i denne artikel fra Depechen 2018, nr. 17.


Indberetning

Fra 2021 – hvor de gamle regler ikke længere kan anvendes i forhold til korttidsudlejning – er det en forudsætning for anvendelse af de skematiske regler, at udlejningen sker via en platform, der automatisk indberetter lejeindtægterne til skattemyndighederne.

Skatteministeren har for nylig offentliggjort, at han har indgået en aftale med Airbnb, der indebærer, at platformen allerede med virkning for bookinger, der foretages efter 1. juli i år, vil dele data om danskeres udlejning af deres bolig via platformen med de danske skattemyndigheder. Der er alene tale om en frivillig afgivelse af kontroloplysninger til myndighederne til brug for disses arbejde. Først fra 2021 vil Airbnb indberette oplysningerne i en sådan form, at disse kan fortrykkes på udlejernes årsopgørelse.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.