Moms ved salg af gavekort – nu træder de nye regler i kraft

Fremadrettet skal der som udgangspunkt afregnes moms af salget allerede ved udstedelsen af gavekort. Det vil medføre et tab for forretningerne i de tilfælde, hvor gavekortet aldrig indløses. 

For gavekort (vouchere), der udstedes den 1. juli 2019 eller senere, skal der som udgangspunkt afregnes moms allerede ved udstedelsen af disse. Hidtil har der først skulle betales moms ved indløsningen af gavekort. 

De nye regler vil i en periode give forretningerne betydelige systemmæssige udfordringer, fordi de både skal kunne håndtere gavekort udstedt efter de gamle regler og efter de nye.


Vigtig undtagelse 

De nye regler gælder for gavekort, der kun kan bruges her i landet og som kun kan anvendes til betaling af momspligtige varer og/eller ydelser. Begge betingelser skal være opfyldt. 

Hvis et gavekort også kan anvendes i udlandet og/eller også kan bruges til betaling af varer eller ydelser, som er fritaget for moms, skal de hidtidige regler fortsat anvendes således, at der først skal betales moms, når og hvis gavekortet indløses.

Der skal dermed ikke betales moms allerede ved udstedelsen af gavekort til en hotelkæde, der også har hoteller udenfor Danmark, ligesom et supermarked fortsat først skal betale moms ved indløsning af gavekort, når dette også kan anvendes til køb af aviser og/eller frimærker i forretningen, idet sådanne varer er fritaget for moms. 

Tilsvarende gælder for gavekort til fx et fitnesscenter, hvis gavekortet både kan anvendes til betaling for brug af maskiner, for holdtræning og eventuelt også for ydelser indenfor sundhedsområdet. Dette skyldes, at indtægter fra brug af faciliteterne som udgangspunkt er momspligtige, mens det modsatte er tilfældet for indtægter fra holdtræning og for behandling hos en fysioterapeut og/eller en zoneterapeut, hvis behandleren er autoriseret. 

Derimod vil der fremover normalt skulle betales moms allerede ved udstedelsen af gavekort til biografer, teatre og oplevelsescentre af forskellig art, idet indtægterne herfra er almindeligt momspligtige.


Negativ effekt på indtægter fra gavekort, der aldrig indløses

Når det gælder gavekort, der rent faktisk indløses, har det - på grund af det lave renteniveau - ikke den store betydning, om der skal afregnes moms af indtægten allerede ved udstedelsen af disse eller først ved indløsningen.

For gavekort, der aldrig indløses, får de nye regler derimod en markant negativ betydning. Tidligere skulle udstederne nemlig ikke betale moms af indtægten herfra, men kunne nøjes med at betale selskabs- eller virksomhedsskat med 22 %. 

Fremover skal der altså i rigtig mange tilfælde afregnes moms allerede ved udstedelsen af gavekortet og kun indkomstskat af den resterende del af indtægten. Det vil koste forretningerne små 1.600 kr. for hver 10.000 kr. gavekort, der sælges, men som aldrig indløses. Hvis det antages, at der hvert år forældes gavekort til en værdi af op mod 2 milliarder kroner, medfører de nye regler således et ikke ubetydeligt tab for udstedere af gavekort.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.