Brev fra SKAT til 150.000 borgere om udenlandsk indkomst

Skattestyrelsen har - uden forklaring om baggrunden - sendt breve til en stor gruppe borgere og bedt dem tjekke, om de har indberettet deres udenlandske indkomst rigtigt. Brevene er formentlig kun relevante for et fåtal.

Det er uklart, om det er særlige regler – eller snarere et kontrolprojekt - der ligger bag Skattestyrelsens noget utraditionelle tiltag med at sende breve til et meget stort antal borgere, herunder angiveligt 4.100 børn under 15 år.

Uanset det retlige grundlag for brevene så ligger det fast, at disse udspringer af det omfattende samarbejde, som Skattestyrelsen har med skattemyndigheder i andre lande. Et samarbejde som betyder, at Skattestyrelsen hvert år modtager tusindvis af oplysninger om danskere med indkomst eller formue i udlandet. Det er der ikke noget nyt i. Den slags har Skattestyrelsen faktisk modtaget i mange år, og antallet af oplysninger er stigende. Hidtil har Skattestyrelsen imidlertid ikke underrettet de pågældende borgere om de oplysninger, som de har modtaget. De nu udsendte breve er derfor en nyhed. 

Ifølge Skatteforvaltningen er der ikke sket nogen visitering af oplysningerne, inden brevene er udsendt. Der er derfor formentlig udsendt et meget stort antal breve med oplysninger, som i virkeligheden er helt uden skattemæssig relevans i Danmark, fordi det drejer sig om uvæsentlige forhold. Mange af de danskere, som har en feriebolig i udlandet, og som for at kunne betale regninger vedrørende denne har oprettet en bankkonto i et lokalt pengeinstitut, har således angiveligt modtaget brev om deres udenlandske konto, selvom den er ganske uskyldig og ikke har givet noget afkast.


Beskatning i Danmark af udenlandsk indkomst

I Danmark betaler vi skat efter globalindkomstprincippet. Det betyder, at vi er skattepligtige her til landet også af indkomst, som vi tjener uden for landets grænser. Det gælder, uanset om indkomsten måske allerede er beskattet i det land, hvor den stammer fra. Dette vil ofte være tilfældet med løn, der er optjent ved arbejde for en udenlandsk arbejdsgiver. I sådanne tilfælde – altså hvor den samme indkomst beskattes i to lande – er Danmark normalt forpligtet til at nedsætte den samlede danske skat enten med den i udlandet betalte skat eller med en forholdsmæssig andel af den beregnede danske skat.

En dansker, der ejer en feriebolig i udlandet, skal derfor normalt også betale ejendomsværdiskat til Danmark af denne, men kan i den danske skat modregne tilsvarende skatter betalt i det land, hvor ferieboligen er beliggende. På samme måde er en dansker, der foretager investeringer gennem en udenlandsk bank, fondshandler eller handelsplatform, skattepligtig her til landet af de gevinster, der opnås, men er kun berettiget til fradrag for eventuelle tab, hvis de danske skattemyndigheder er underrettet om investeringen, jf. vores artikel herom i Depechen 2017, nr. 23.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.