Tilretning af beskatningsgrundlaget for nyere firmabiler

Med virkning fra den 1. juli 2018 er den grønne ejerafgift hævet for biler, der er indregistreret den 3. oktober 2017 og derefter. For de af bilerne, der kører som firmabiler, skal beskatningsgrundlaget derfor tilrettes. 

Det er ikke første gang i år, at den grønne ejerafgift reguleres. Med virkning fra årets begyndelse blev afgiften således sat op for alle biler indregistreret efter den 1. juli 1997. Se nærmere herom i denne artikel fra Depechen 2018, nr. 1.

Denne gang er det kun for biler, der er indregistreret den 3. oktober 2017 og derefter, at afgiften sættes op. Til gengæld er forhøjelsen en smule større. I gennemsnit 500 kr. om året pr. bil. Altså omkring 40 kr. pr. måned.

Da ejerafgiften indgår med 150 procent i beskatningsgrundlaget for firmabiler, skal sådanne derfor nu justeres for de berørte biler. Værdien af fri bil er nemlig A-indkomst. Det betyder, at arbejdsgiverne skal indeholde kildeskat af en andel af den skattepligtige værdi ved hver lønudbetaling, ligesom de er forpligtet til at sikre, at beskatningen sker på det rigtige grundlag.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.