Skattelettelser fra en side af – især fra 2020

Mange topskattebetalere kan se frem til en månedlig skattelettelse på små 700 kr. fra 2020 – næsten 8.400 kr. om året – men allerede fra i år vil der skulle betales mindre i skat.

December måneds finanslovsaftale indeholdt tre skatteelementer. Dels en øjeblikkelig afskaffelse af den særlige udligningsskat på store pensionsudbetalinger. Det var to år før tid, idet den ellers først skulle bortfalde fra 2020. Dels gøres håndværkerfradraget permanent. Og endelig en ophævelse af skatten på arbejdsgiverbetalt telefon og/eller internet fra og med 2020.

Finanslovsaftalen er nu fulgt op af en aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger. Det primære mål med denne aftale er at reducere det såkaldte samspilsproblem og ligger derfor i forlængelse af de ændringer, der blev vedtaget i efteråret. De indebar for det første en forlængelse af den maksimale udbetalingsperiode for ratepensioner og en markant ændring af reglerne for indskud på aldersopsparingskonti. Det sidste betød, at kun personer med 5 år eller mindre til folkepensionsalderen kan indskyde mere end 5.100 kr. årligt på sådanne konti.

Indholdet af den seneste aftale

Den nyeste aftale indeholder blandt andet følgende initiativer på skatteområdet:

  • Et nyt fradrag for indbetalinger til pensioner. Et ligningsmæssigt fradrag, der i 2018 højst kan udgøre 14.000 kr., men som fra 2020 kan udgøre op til 22.400 kr., og som du kan læse mere om i en særskilt artikel i denne udgave af Depechen.
  • Et nyt jobfradrag, der ligeledes indføres fra i år, hvor det maksimalt kan udgøre 1.400 kr., men som fra 2020 kan udgøre op til 2.500 kr.
  • En forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget med 1.000 kr. allerede fra i år. Grundlaget for fradraget udvides samtidig til også at omfatte pensionsindbetalinger, hvilket primært kommer personer med lavere indkomst til gode.

Eksempel

Når ændringerne fra 2020 er fuldt indfaset, vil de for en (til den tid) 55-årig topskattebetaler, der har fri telefon og som årligt indbetaler mindst 70.000 kr. til sine pensionsordninger, give følgende skattebesparelse:

Tabel skattelettelser

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.