Nu endnu mere komplicerede regler for pensionsopsparing

Mange vil skulle bruge en stor lommeregner til at udregne, hvor meget de skal indbetale ekstra for at få maksimal glæde af det nye fradrag for indbetalinger til pensionsordninger. 

Det primære mål med den politiske aftale, som regeringen for nylig indgik med DF, er at reducere det såkaldte samspilsproblem, som betyder, at det for nogle ikke kan betale sig at spare (ekstra) op til pensionen, fordi det blot betyder, at de til sin tid vil få reduceret deres offentlige ydelser i form af tillæg til folkepensionen. 

Dette gøres ved at indføre et særligt skattefradrag for indbetalinger til pension, men fradraget beregnes ikke kun af nye indbetalinger og vil derfor for mange blot få karakter af en skattelettelse. 

Det nye fradrag

Når fradraget i 2020 er fuldt indfaset, vil det blive beregnet som 32 % af summen af dine pensionsindbetalinger op til et beløb på 70.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag, hvis der højst er 15 år til, du når folkepensionsalderen. Er der længere til, beregnes fradraget som 12 % af indbetalingerne. I 2018 beregnes fradraget som henholdsvis 20 og 8 %, mens det i 2019 beregnes som henholdsvis 22 og 8 %.

Der er – ligesom med beskæftigelsesfradraget – tale om et teknisk beregnet fradrag, som du ikke selv skal gøre noget for at få. SKAT beregner automatisk fradraget, som kommer til at fremgå af din årsopgørelse.

Det er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag. Det betyder, at skatteværdien af fradraget kommer til at ligge omkring 26 %. Det maksimale fradrag på 22.400 kr. (32 % af 70.000 kr.) vil derfor fra 2020 og fremefter give en faktisk skattebesparelse på næsten 5.800 kr. pr. år.

Indbetaler du allerede over 70.000 kr.

Beregningsgrundlaget for fradraget udgøres af 92 % af de pensionsindbetalinger, som foretages af din arbejdsgiver, herunder også til ATP, med tillæg af 100 % af dine private pensionsindbetalinger. Indbetalinger til en aldersopsparing berettiger dog ikke til fradrag.

Indbetaler du allerede mindst 70.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag, hvilket svarer til 5.833 kr. pr. måned, kan du ikke forbedre din situation. Du kan blot glæde dig over skattelettelsen, der i 2018 vil beløbe sig til omkring 3.600 kr., hvis der højst er 15 år, til du når folkepensionsalderen, og små 1.500 kr., hvis der er længere tid tilbage.

Indbetaler du mindre

Ligger dine samlede årlige indbetalinger i øjeblikket under 70.000 kr., vil du med de nye regler blive belønnet for at hæve disse. For hver 5.000 kr. du indbetaler ekstra i 2018, får du en skattebesparelse på omkring 260 kr., hvis der højst er 15 år til, du når folkepensionsalderen, og lige over 100 kr., hvis der er længere. Fra 2020 udgør skattebesparelsen henholdsvis enten ca. 400 kr. eller ca. 150 kr. for hver 5.000 kr. Der er naturligvis tale om en ekstra skattebesparelse, idet indbetalinger til pensionsordninger jo i forvejen er fradragsberettigede.

Er du lønmodtager, kan det blive noget af en udfordring sidst på året at finde ud af, hvor meget du mangler for at udnytte det maksimale fradrag. Det skyldes, at arbejdsgiverens indbetalinger til pensionsordningerne altid fremgår af lønsedlen med bruttobeløb – altså før arbejdsmarkedsbidrag, fordi dette afregnes af pensionsselskabet – og for så vidt angår indbetalinger til ATP normalt kun omfatter lønmodtagerens andel.  

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.