Skat ved køb af feriebolig i Italien eller Portugal

Selvom Frankrig og Spanien stadig er de foretrukne destinationer, når danskere køber feriebolig i udlandet, så er der også andre muligheder. Især Italien, men også Portugal, tiltrækker sig angiveligt interesse fra skandinaver.

Kombinationen af stigende velstand, et lavt renteniveau, billige flybilletter samt ikke mindst det ofte ringe danske sommervejr har i de senere år øget interessen blandt mange danskere for at købe sig en feriebolig i Sydeuropa.

Traditionelt har de fleste valgt at købe i Frankrig eller Spanien, men ifølge flere ejendomsmæglere er der kommet nye drenge i klassen. Først og fremmest i form af Italien og Portugal.

De skattemæssige konsekvenser ved køb af en feriebolig i udlandet er delt i to. Dels konsekvenserne i Danmark. Dels konsekvenserne i det land, hvor ferieboligen er beliggende, og hvor reglerne kan variere ganske meget.

Skattemæssige konsekvenser i Danmark

For en udenlandsk feriebolig, der ikke bruges til udlejning, er det rimeligt enkelt. Der skal betales dansk ejendomsværdiskat af boligen. I denne skat kan der dog ske modregning af eventuelle lokale formueskatter, der måtte være betalt. Renter af lån, der er optaget til køb af boligen, er fradragsberettigede i Danmark, uanset hvor lånet er optaget. Og ved salg af ejendommen skal der normalt ikke betales skat i Danmark af en eventuel værdistigning på denne i ejertiden.

Skat i Italien

Ved køb af boligen skal der for registrering af transaktionen normalt betales et beløb på omkring 10 % af den lokale ejendomsværdi af ejendommen, hvilken værdi almindeligvis er væsentlig lavere end markedsprisen (købesummen) for denne. I ejertiden skal der årligt betales ejendomsskat med gennemsnitligt 1 % af den samme ejendomsværdi. En eventuel gevinst ved salg af ejendommen er som hovedregel skattefri, hvis ejendommen på salgstidspunktet har været ejet i mere end 5 år.

Skat i Portugal

Hvis købesummen overstiger et beløb på 92.407 euro, skal der betales en omsætningsafgift, der stiger i takt med købesummens størrelse ud over dette beløb, og som udgør 6,5 % af købesummen. Herudover skal der betales stempelafgift med 0,8 % af købesummen. 

I ejertiden skal der betales lokal ejendomsskat, der beregnes med varierende satser, men er mindre end en halv procent af den offentlige vurdering, der normalt er lavere end markedsværdien. For ejendomme med en værdi på over 600.000 euro skal der betales en ekstra ejendomsskat.

Ved salg af ejendommen skal der betales 28 % i skat af en eventuel gevinst (værdistigning).

Hvis du vil vide mere

I vores Viden-Om-serie har vi udgivet en generel artikel om skat ved køb af feriebolig i udlandet. Deri kan du læse mere om de forhold, som man skal være opmærksom på.

Vi kan naturligvis også hjælpe med kontakt til vores kollegaer i det land, hvori I gerne vil købe feriebolig. Ofte kan det være en fordel med en snak med lokale – og uafhængige – rådgivere inden købet. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.