Viden om - skat og moms:

Skat ved køb af feriebolig i udlandet

05 januar 2018

Finn Madsen , Partner, Skat |

Rigtig mange danskere har allerede en feriebolig i udlandet, og endnu flere drømmer om det. En ødegård i Sverige, et byhus i Provence, en hacienda i Malaga eller en lejlighed i Alanya. Mulighederne er mange.

Ikke alle er klar over, at køb af en feriebolig i udlandet kan have skattemæssige konsekvenser i Danmark, men det har det faktisk.

Beskatning i Danmark

De skattemæssige konsekvenser i Danmark afhænger af, hvad den udenlandske feriebolig anvendes til.

Privat anvendelse

Anvendes den udenlandske feriebolig udelukkende privat, er der ikke skattefradrag for udgifter til ejendomsskatter, vedligeholdelse, forsikring m.m.

Derimod kan renteudgifter af lån til køb af ferieboligen fratrækkes. Det gælder også, selvom der er tale om et lån i udenlandsk valuta. Er dette tilfældet, er også eventuelle kurstab som udgangspunkt fradragsberettigede, mens kursgevinster normalt er skattepligtige.

Der skal som udgangspunkt betales dansk ejendomsværdiskat. Det er værdien i 2001/02, som skal lægges til grund, hvorfor det i mange tilfælde er en langt lavere værdi end anskaffelsessummen, som der skal betales ejendomsværdiskat af. Hvis der er betalt lokal formueskat af boligen, kan denne modregnes i den danske ejendomsværdiskat. Det gælder fx for ferieboliger i Frankrig, Spanien og Sverige.

Hent hele publikationen